Sälja annans egendom utan tillstånd

FRÅGA
Hejsan.Det är så att min 16åriga son Kevin fick en moped av sin pappa när han fyllde 15år.Hans pappa la upp en bild på mopeden med texten " tidig födelsedagspresent till Kevin".Däremot skrev han aldrig mopeden på sonen utan han stod skriven som ägare på den.Nyligen valde sonen att flytta hem till mig (mamman) och hans pappa sålde då mopeden utan att fråga min son.Inte heller fick han några pengar för mopeden.Min fråga är om han verkligen får göra så när det var en gåva till min son?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor som lämnas till en person utan att ett gåvobrev upprättats är fortfarande giltiga. Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när gåvan har överlämnats till mottagaren. Innan dess kan givaren, som lovat att ge en gåva, ta tillbaka löftet. När mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ångra sig.

I ditt fall finns det dessutom ett skriftligt gåvolöfte (på Facebook) som kan anses vara bindande. Det talar ytterligare för att gåvan ska anses giltig och överlämnad.

Stöld eller olovligt förfogande

I detta fall är det två olika brott som kan bli aktuella.

Om man olovligen har tagit egendomen är det givetvis stöld om tillgreppet medför skada, 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Man måste även ha uppsåt att tillägna sig saken, det vill säga att det ska bli ens egna eller annans (ex. genom försäljning) vid tillgreppet. Stöld kan ge upp till två års fängelse. Är det ringa är det frågan om snatteri, 8 kap. 2 § BrB och straffet är då böter eller fängelse i max sex månader fängelse, är det grov stöld är straffet mellan sex månader och sex års fängelse 8 kap. 4 § BrB.

Om man inte olovligen tar egendomen i sin besittning är det inte ett tillgreppsbrott i 8 kap. BrB.

Om man däremot olovligen har något i sin besittning som man dock inte har äganderätten till och sedan säljer egendomen är det fråga om olovligt förfogande 10 kap. 4 § BrB. Straffet är där böter eller fängelse i max två år.

Det är svårt för mig att avgöra vilket av dessa brott som är mest aktuellt då jag saknar alla omständigheter.

Att barnets pappa är registrerad som ägare i Transportstyrelsens register ändrar inte på något. Det är inte juridisk bindande och påverkar inte äganderätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (608)
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?
2020-07-02 Glömde skanna varor i en butik
2020-06-30 Straffmätning rån begånget av 18-åring?

Alla besvarade frågor (81722)