Sakrättsligt skydd vid förvärv av aktier utan aktiebrev

Hur får man sakrättsligt skydd vid förvärv av aktie då det inte finns aktiebrev utfärdat? Lagrum? Rättsfall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. 

När det gäller löpande värdepapper såsom aktier går utvecklingen allt mer mot att begränsa användningen av fysiska dokument så långt som möjligt. Idag är således vanligast att aktier inte existerar i fysisk form, utan endast som en registrering i ett elektroniskt register. 

Detta regleras i lag om kontoföring av finansiella instrument, https://lagen.nu/1998:1479. 

Enligt 6 kap 1 § har den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto rätt att förfoga över aktien. Så snart en anmälan om överlåtelse registrerats på kontot får inte aktierna tas i anspråk av överlåtarens borgenärer enligt 6 kap 2 §. Anmälan och registrering ger således sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer. 

Om säljaren skulle överlåta aktierna till två köpare, så kallad dubbelöverlåtelse, har den överlåtelse företräde för vilken anmälan om överlåtelse gjordes först enligt 6 kap 3 §. Den senare överlåtelsen har dock endast företräde vid anmälan om köparen var i god tro. 

Om säljaren saknar förfoganderätt över aktierna, t.ex. på grund av en konkurs, gäller 6 kap 4 §. En sådan överlåtelse blir giltig mot säljarens borgenärer om säljaren vid tidpunkten för överlåtelsen var antecknad som ägare i registret, om anmälan om överlåtelsen har registrerats på kontot samt att köparen var i god tro om att säljaren inte fick förfoga över aktierna. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”