Säkerställa inkrävande av skuld från dödsbo

Hej! Jag ska låna ut 150 000 kr till min syster. Jag litar på henne till 100 % men om hon avlider innan skulden är betald så vill jag ju ändå få tillbaka mina pengar från dödsboet. Vad ska vi upprätta för "papper" mellan oss för att det ska gälla och vara giltigt på alla sätt och vis? Finns det mnågon färdig blankett vi kan använda?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om avveckling av ett dödsbo och dödsboförvaltningen regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om avveckling av ett dödsbo

När en person avlider övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans som har ansvar för att dödsboet skulder och tillgångar kartläggs och att dessa antecknas i en bouppteckning, se 18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. ÄB. Av 20 kap. 4 § ÄB framgår det att den dödes tillgångar och skulder ska antecknas såsom de var vid dödsfallet. Dessa skulder kommer alltså dödsboet att ansvara för.

Att bevisa skulden

I svensk rätt gäller att den som vill få betalat för en skuld, som huvudregel har bevisbördan för att det finns en viss pengaskuld. I ditt fall, måste du som borgenär kunna bevisa skuldens giltighet vid bouppteckningen. Jag skulle därför rekommendera dig att upprätta ett skriftligt skuldebrev / avtal som bevisar att skulden existens. En annan grundläggande bevisning kan även vara ett kvitto från banken på transaktionen - att låna ut pengar kontant är svårare att bevisa, om du inte får ett tydligt kvitto.

Fördelen med ett skriftligt skuldebrev eller avtal är att det ur ett bevishänseende blir lättare att fastställa vad man har kommit överens om, än vid ett muntligt låneavtal. Ett skriftligt låneavtal kommer därför att underlätta även om en eventuell tvist skulle uppkomma eller vid osäkerhet kring lånet. Ett transaktionsunderlag som kan kopplas till ett skuldebrev är dessutom ur ett bevisperspektiv positivt underlag för att pengarna du lånar ut är just ett lån.

Upprättar ni ett skuldebrev och om din syster avlider innan skulden är betald, kan skuldebrevet komma att betalas genom din systers dödsbo. Innan arvskifte ska skulderna betalas ur ett dödsbo, vilket innebär att borgenärer har rätt att få betalat, innan resterande kvarlåtenskap fördelas i arv. Detta förutsätter givetvis att din systers totala tillgångar inte överstiger skulderna.

Jag skulle rekommendera dig att vända dig till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett skuldebrev i enlighet med dina önskemål. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan du vända dig till vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning