Säga upp sig som VD och avsluta aktieinnehav i bolag

2016-05-31 i Bolag
FRÅGA
Hur gör jag för att säga upp mig från VD posten i ett företag? Hur gör jag för att inte vara aktieägare längre i ett företag?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Jag kommer nedan redogöra för dina två frågor och dela upp svaren för vad om gäller icke-publika och publika AB, då dessa regleras olika.

Uppsägningen av VD-posten

8 kap 33 § stadgar att styrelsen kan ta beslut om den verkställande direktörens avgång eller entledigande.

Om du även ingår i styrelsen och inte är en så kallad extern verkställande direktör behöver du gå ur styrelsen också. Är det så att din mandatperiod inte har löpt ut ska du anmäla till styrelsen att du önskar avgå som styrelseledamot så att de vidare kan anmäla ändringen i styrelsen till Bolagsverket.

Här anmäler AB din avgång: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/styrelsevd

Aktieinnehavet

Vad gäller aktieinnehavet beror det på vad som står i bolagsordningen, föreligger det ett samtyckesförbehåll får du endast överlåta aktierna med bolagets samtycke, 4 kap. 8 § ABL. Om det finns ett samtyckesförbehåll i bolagsordningen ska det stå där om det är bolagsstämman eller styrelsen som ska pröva frågan om överlåtelse, 4 kap 9 § ABL.

I icke-publikt AB stadgas det i 8 kap 45 § Aktiebolagslag (2005:551), ABL, att en förändring i den verkställande direktörens aktieinnehav ska anmälas till Bolagsverket inom en månad från det att förändringen skedde samt att det ska nedtecknas i aktieboken. Samma bestämmelser gäller för publika bolag.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (690)
2021-01-23 Har en delägares fru rätt till insyn i bolagets räkenskaper?
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?

Alla besvarade frågor (88404)