Säga upp någon i en gemensam lokal

2021-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Vi är 5st som hyr ett garage privat. Där min kompis har kontrakt med hyresvärden. Sen hyr vi andra in oss hos min kompis så vi delar jämt på hyran. Nu är de så att en i garaget skapar en otrevlig stämning och utnyttjar gemensamt utrymme utan att vi andra får tillgång till de. Vi undrar om vi kan säga upp honom pga att vi tycker att de inte håller att bete sig så mot oss andra? Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den situation du beskriver är nog inte allt för ovanlig. Trots det finns det inga klara regler hur detta ska gå till. Därför är det alltid bäst att avtala om sådana här saker innan, helst skriftligt.

Enligt hyreslagen (12 kap. Jordabalken (JB)) får hyresgästen, det vill säga din kompis som har kontraktet, inrymma andra i lokalen så länge de inte innebär men för hyresvärden (12 kap. 41 § JB). Det är alltså inte här fråga om någon andrahandsuthyrning, då hyresgästen också själv huserar där.

Då det inte är en andrahandsuthyrning är det lite oklart om hyresreglerna gäller för inrymda personer. Om de inrymda personerna hyr en fast del av lokalen är det i normalfallet en så kallad partiell sublokation. Är det inte partiell sublokation utan istället så att alla delar allt i lokalen, blir det än mer komplicerat. Om ni hyr fasta delar av lokalen eller inte är svårt att tyda utifrån din fråga. Vid partiell sublokation blir hyresreglerna aktuella som utgångspunkt.

Enligt hyresreglerna antas ett hyresavtal, om inte annat avtalats, löpa på obestämd tid (12 kap. 3 § JB). Hyresvärden kan säga upp ett avtal som löper på obestämd tid när som helst. Uppsägningstiden för en lokal är nio månader (12 kap. 4 § JB).

Om hyresreglerna gäller i ert fall, så betyder det att din kompis i egenskap av hyresvärd gentemot den som skapar otrevlig stämning kan säga upp denne när som helst med nio månaders uppsägningstid.

I vanliga fall kan en hyresgäst av lokal ha rätt till så kallat indirekt besittningsskydd om de inte blir uppsagda av vissa godtagbara skäl (12 kap. 57 § JB). Dessa regler gäller i praktiken också partiell sublokation. Det betyder att hyresgästen, i detta fall den som skapar otrevlig stämning, kan få ersättning om hen anser sig vara felaktigt uppsagd. Ersättningen motsvarar minst det som hen skulle betalat i hyra på ett år (12 kap. 58 b § JB). Detta skydd går att avtala bort.

Om inte hyresreglerna gäller så är huvudregeln att man får säga upp avtal och att uppsägningstiden ska vara skälig. I normalfallet gäller inte heller reglerna om indirekt besittningsskydd.

Sammanfattning

Beroende på om hyreslagen (12 kap. JB) gäller eller inte finns det olika regler. Jag tycker att ni ska snacka er samman och att din kompis som har hyreskontraktet ska skriva avtal med alla inblandade. Jag hoppas också ni kan komma överens med den som skapar otrevlig stämning. Om det finns ett skriftligt avtal kommer den diskussionen bli lite lättare tror jag, då har ni något att utgå ifrån.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96356)