Säga upp hyresavtal vid ej betald depositionsavgift

Hej! Jag har arrenderat ut min restaurang tillsammans med lokal och rörelse och enligt vårt kontrakt skulle hyresgästen ha betalat in en depositionsavgift till mig. Det har dock gått 3 månader och jag har inte fått in någon avgift. Dessutom betalar hyresgästen ej hyran i tid. Detta har medfört komplikationer för mig då jag behöver betala lokalhyran från min egen ficka, innan jag får in avgiften från denne. På grund av den anledningen vill jag säga upp hyresgästen omgående, då jag anser att hans hyresrätt blivit förverkad. Jag är medveten om att han har 2 veckor på sig att återvinna hyresrätten efter uppsägning, och fruktar att han kommer att fortsätta att betala in sent, men dock betala in beloppet varje gång jag skickar uppsägning till honom. Därför undrar jag ifall jag kan säga upp honom med anledningen att han ej har betalat depositionsavgiften som var förfallen 3 månader sedan? Detta klassas ju inte som "hyra" i sig, med det är ändå ett villkor i avtalet vilket han ej har fullgjort. Kan hans hyresrätt anses vara förverkad för att han ej har betalat in depositionsavgiften? Om ja, gäller det samma regler som hyran, dvs att han har 2 veckor på sig att betala in beloppet? Mvh, Thomas

Lawline svarar

Hej Thomas,

Eftersom det gäller hyra blir 12:e kapitlet Jordabalken tillämpligt. Den hittar du https://lagen.nu/1970:994#K12R1

Enligt 8:e punkten i 42 § i 12:e kapitlet har hyresvärden rätt att säga upp hyresrätten om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs

Betalningen av depositionsavgiften är en avtalsenlig skyldighet, och det kan vara av synnerlig vikt för hyresvärden (dig) att den här skyldigheten fullgörs.  

Enligt 43 § é contrario kan rättelse inte ske för ett förverkande och uppsägning som sker på grund av 8:e punkten. 43 § säger att rättelse  kan ske under punkterna 1-4, 6 och 7. 

Vidare står det i 43 § att uppsägning på grund av 8:e punkten i 42 § måste ske inom två månader från det att hyresvärden fått kännedom om omständigheten för att uppsägningen skall vara giltig. I det här fallet bör det vara inom två månader från sista inbetalningsdagen för depositionsavgiften.

Uppsägning och förverkande enligt 8:e punkten träffas inte av 44 §, som säger att en hyresgäst kan undgå att skiljas från lägenheten vid dröjsmål av hyran genom att inte betala hyran inom två veckor. 

Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000