Säga upp hyra av lokal vid muntligt hyreskontrakt

2021-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Jg har hyrt en lokal i 10 mån men ej fått något kontrakt av hyresvärden. Jag vill nu säga upp min lokal och lämna nycklarna. Han svarar ej på telefon längre. Jag har i 6 mån bett om ett skriftligt kontrakt men han har ej skickat mig något.Har jag rätt att säga upp den och hur lång uppsägning har jag?Vi har ett muntligt avtal på 8 mån men han har bett mig betala 3 månadshyror till
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uthyrning av lokal finns i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen.

Gäller ett muntligt hyreskontrakt?

Det finns inga formkrav på hur ett hyresavtal ska upprättas. Ett muntligt avtal väger därför på lika villkor som ett skriftligt kontrakt, även om ett skriftligt givetvis är lättare att bevisa. Du är därför bunden av det muntliga avtalet även fast inget kontrakt upprättats mellan er.

Om du som hyresgäst begärt ett skriftligt kontrakt är dock hyresvärden skyldig att upprätta ett hyreskontrakt (2 kap. 2 § 1 st. jordabalken).

Hur kan jag säga upp hyreskontraktet?

Du som hyresgäst har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt med reservation för de uppsägningstider som anges i hyreslagen.

Huvudregeln är att en uppsägning av ett hyreskontrakt ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat mer än 3 månader (12 kap. 8 § 1 st. jordabalken). Eftersom ditt hyresförhållande varat i mer än 3 månader, ska din uppsägning därför vara skriftlig. För att uppfylla kravet på skriftlig uppsägning ska du skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till din hyresvärd. Mottagningsbeviset är viktigt för att kunna bevisa att mottagaren har fått din uppsägning.

Hur lång blir uppsägningstiden?

Om ni inte avtalat om en specifik uppsägningstid, blir villkoren för uppsägning enligt hyreslagens regler tillämpliga. Uppsägningstiden blir sedan olika beroende på om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid.

För hyra av lokal som löper på obestämd tid är uppsägningstiden 9 månader (12 kap. 4 § 1 st. jordabalken).
För hyra av lokal som löper på bestämd tid blir uppsägningstiden 3 månader om hyrestiden är längre än 3 månader men inte längre än 9 månader, eller 9 månader om hyrestiden är längre än 9 månader (12 kap. 4 § 2 st. jordabalken).

Sammanfattning

Du har rätt att säga upp hyreskontraktet. Beroende på om du och hyresvärden har avtalat om en bestämd eller obestämd hyrestid så blir uppsägningstiden olika. Du bör säga upp hyreskontraktet skriftligen med rekommenderat brev med mottagarbevis.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96379)