Säga upp god man/förvaltarskap

2017-02-17 i God man
FRÅGA
Jag vill säga upp mitt Godman/förvaltarskap??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man/förvaltarskap återfinns i 11 kap. Föräldrabalken (FB). Enligt 11 kap. 19 § upphör förvaltarskapet när god man eller förvaltare inte längre behövs. Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen har en god man eller förvaltare, 11 kap. 19b § FB. Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra, se 11 kap. 21 § FB som hänvisar vidare till 11 kap. 15 § FB.

Mitt råd till dig är att vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av sådant. De kan vägleda dig vidare med information för hur du ska göra för att avsluta ditt god man/förvaltarskap.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88493)