FrågaFAMILJERÄTTGod man17/02/2017

Säga upp god man/förvaltarskap

Jag vill säga upp mitt Godman/förvaltarskap??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man/förvaltarskap återfinns i 11 kap. Föräldrabalken (FB). Enligt 11 kap. 19 § upphör förvaltarskapet när god man eller förvaltare inte längre behövs. Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen har en god man eller förvaltare, 11 kap. 19b § FB. Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra, se 11 kap. 21 § FB som hänvisar vidare till 11 kap. 15 § FB.

Mitt råd till dig är att vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av sådant. De kan vägleda dig vidare med information för hur du ska göra för att avsluta ditt god man/förvaltarskap.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,


Jens ÖdmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”