Säga upp förhandsavtal pga felaktigt organisationsnummer

2017-10-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Jag frågar er om ett förhandsavtal som vi skrivit med en bostadsrättförening gällande kommande nyproduktion som ännu inte har byggstart. De har på avtalet angivet ett annat organisationsnummer än deras eget enligt bolagsverket. Är avtalet då giltigt? Har vi ett avtal med någon Brf som inte finns, eller kan Brf hävda att det inte spelar någon roll vid vår uppsägning utan att ange orsak?Vi vill säga upp avtalet och få tillbaka inbetalningen och upptäckte att fakturan från Brf hade rätt organisationsnummer som stämde med bolagsverket.Men kan vi använda oss av uppgiften från Brf om det felaktiga organisationsnumret på förhandsavtalet som ett av skälen för uppsägning?Om vi säger upp avtalet enligt det felaktiga org.nr, kan de då hävda att det inte är uppsagt på rätt sätt.D.v.s. att det inte är uppsagt för att vi inte angivit deras riktiga org.nr för Brf. Detta känns som moment22!Hur skall vi gå tillväga för att det skall bli juridisk rätt?Hälsningar från,
SVAR

Hej,

Tack för er fråga.

Som jag förstår er fråga, vill ni säga upp förhandsavtalet enbart på grunden att felaktigt organisationsnummer har angetts i förhandsavtalet. Ni kan ange det felaktiga organisationsnumret som skäl för uppsägning, men ni har sannolikt inte tillräckligt stöd i lag för att med framgång hävda att förhandsavtalet är ogiltigt. Om ni säger upp det på denna grund kan brf motsätta sig er uppsägning. Avtalet gäller fortfarande då fram till dess att tingsrätten river upp avtalet eller att ni kommer överens om frånträde med brf. Nedan följer en kortare utredning rörande förhandsavtal och frånträde. Lawlines juristbyrå hjälper er gärna att närmare undersöka möjligheter till uppsägning och upprätta en formellt korrekt uppsägning. Hör av er om det är av intresse så får ni prisförslag eller om något är oklart i svaret. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se

Förhandsavtal är bindande

Ett förhandsavtal är bindande och får som huvudregel inte sägas upp av förhandstecknaren (5 kap. 1 § bostadsrättslagen). Det finns undantag från huvudregeln.

Ogiltighetsgrunder

Brf ej iakttagit formkraven

Ett förhandsavtal måste upprättas skriftligen, innehålla parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott (5 kap. 3 §). Har denna formalia inte iakttagits i förhandsavtalet, är det per automatik ogiltigt (5 kap. 4 §). Ogiltighet medför rätt till återbetalning av förskott m.m. Ingenstans i varken lag eller förarbeten sägs det att organisationsnummer är ett krav, men det skulle kunna anses motsvara "parternas namn".

Förhandsavtalet innehåller parternas namn, men med felaktigt organisationsnummer. Med anledning av att rätt organisationsnummer står angivet på fakturan, har brf å ena sidan goda skäl att påstå att det felaktiga organisationsnumret är en felskrivning. Ni har å andra sidan skäl att hävda ogiltighet om ni kan visa att det felaktiga organisationsnumret har varit avgörande för er vilja att ingå förhandsavtalet. Jag utgår från att det inte har påverkat er vilja. I och med att föreningens namn framgår av avtalet och ett organisationsnummer (rätt eller fel) har angetts, har ni sannolikt inte tillräckligt stöd i lag för att med framgång hävda ogiltighet på denna grund.

Upplåtelse sker ej i rätt tid

Ett annat undantag kan bli tillämpligt lite längre fram i tiden, t.ex. om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen (5 kap. 8 §). I en sådan situation får ni genast frånträda avtalet.

Ingen allmän ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt vid tecknande av förhandsavtal. Har ni ångrat er samtidigt som ingen ogiltighetsgrund är tillämplig, får ni vända er till föreningen och komma överens om frånträde. Föreningen kanske kan hitta andra tecknare utan att göra förlust eller så kommer ni överens om ett lämpligt belopp för frånträde. Var beredda på att göra en förlust vid frånträde.

Vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95699)