Säga upp ett förhandsavtal

Hej, Har tecknat ett förhandsavtal på en nyproducerad bostadsrätt med tillträde mars-23 enl förhandsavtalet. Byggföretaget hade möte med oss köpare i maj-22 och meddelade att tillträdet blir framskjutet till juni-23 pga brist på materialet som är en orsak av kriget. Nu har jag pratat med mäklaren som sa att det finns ytterligare risk för att företaget kommer skjuta på tillträdet ytterligare av samma orsak som tidigare, brist på material. Jag har själv varit förbi byggarbetsplatsen och reagerat över att det inte kommit längre än vad de gjort med några av husen. Vad har jag för möjligheter att hoppa av förhandsavtalet utan att förlora några pengar? Tack på förhand!

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller förhandsavtal finns regler i bostadsrättslag (1991:614) angående detta. Jag kommer att gå igenom möjligheterna enligt lagen att säga upp avtalet och därefter svara på vad som gäller i ditt fall.


Möjligheter att säga upp förhandsavtal

I bostadsrättslagen finns tre möjligheter för en förhandstecknare att säga upp förhandsavtalet utan att riskera att göra sig skyldig till avtalsbrott och därmed också skadeståndsskyldighet. För det första kan förhandsavtalet sägas upp på grund av att lägenheten inte upplåts i samband med inflyttning. För det andra kan uppsägning ske på grund av att avgifterna blir väsentligen högre än vad som angivits i förhandsavtalet. (5 kap. 8 § bostadsrättslagen.) Det finns även möjlighet för förhandstecknaren att säga upp avtalet på grund av att upplåtelse av lägenheten inte sker inom skälig tid från och med den beräknade tidpunkten för upplåtelsen och att detta beror på föreningens försummelse. (5 kap. 8 § punkt 2 bostadsrättslagen.) Rätten att säga upp avtalet gäller dock endast om föreningen varit försumlig. I ditt fall framgår att förseningen beror på försenat material. Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att föreningen inte varit försumlig, då förseningen inte verkar bero på något som föreningen råder över.


Sammanfattning

Uppräkningen av möjligheter till uppsägning i lagen är uttömmande och det finns därför inga ytterligare grunder för att säga upp avtalet, trots att det i praktiken förekommer en mängd situationer där förseningen varken beror på föreningens försumlighet eller på förhandstecknaren. I dagsläget finns därför inga möjligheter för dig att säga upp avtalet på den grunden att upplåtelsen försenats, såvida inte föreningen kan anses ha agerat försumligt i processen. Reglerna gällande förhandsavtal är mycket omdiskuterade och en lagändring kommer att ske i januari 2023. Från och med då finns större möjligheter att säga upp förhandsavtal i situationer som denna. 

Om du behöver ytterligare hjälp med att se över alternativen i din situation rekommenderar jag dig att kontakta en jurist på Lawline. Du kan boka tid direkt här. Har du övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på denna kostnadsfria tjänst. 


Med vänliga hälsningar,  

Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000