Säga upp del av hyresavtal

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Min bror vill säga upp sin del av hyresavtalet eftersom han ska skiljas, men hyesvärden godtar inte detta. Vad ska han göra? Han har också skrivit på avtalet för en ny lägenhet men dottern till förra hyresgästen har fortfarande nycklar till lägenheten. Vad bör han göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På hyresförhållanden gäller jordabalkens 12 kap, den så kallade hyreslagen. Jag besvarar dina två frågor var för sig.

Säga upp del av hyresavtal
Huvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid (12 kap 3 §) och måste isåfall sägas upp för att upphöra att gälla. Man kan dock ingå hyresavtal på bestämd tid och upphör då att gälla vid den avtalade hyrestidens utgång, om inte annat avtalats.

Vid avtal på obestämd tid gäller en uppsägningstid på 3 månader, om inte annat avtalats (12 kap 4 §). En hyresgäst till en bostadslägenhet har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 5 §).

Det föreligger alltså en rätt för din bror att säga upp avtalet, men denna rätt avser hela avtalet. Som jag förstår din fråga så vill din bror endast utträda från hyresavtalet och låta sin fru stå kvar som ensam hyresgäst. Detta är något som hyresvärden har rätt att motsätta sig.

Motsätter sig hyresvärden ett utträde/uppsägning av del, så kan din bror välja att flytta men fortfarande stå kvar på kontraktet. Han är då fortfarande ansvarig att se till att hyran blir betald och kan bli betalningsskyldig gentemot hyresvärden, men han och hans fru kan göra en överenskommelse sinsemellan att hon betalar hela hyran.

Förra hyresgästen har kvar nycklarna
Av din fråga så framgår inte om tillträde till den nya lägenheten redan har skett, du skriver att han har skrivit på avtalet men kan det vara så att tillträdesdagen ännu inte varit? Den dag då han enligt avtalet ska ges tillträde till lägenheten så ska givetvis inte den gamla hyresgästen ha kvar nycklarna längre, men det finns egentligen inget direkt hinder mot att den gamla hyresgästen har kvar nycklar fram till tillträdesdagen.

Om den gamla hyresgästen inte lämnar ifrån sig nycklarna kan din bror prata med hyresvärden och be att hyresvärden förmår den gamla hyresgästen att lämna nycklarna åter. I yttersta fall kan han kräva att hyresvärden byter lås så att de gamla nycklarna blir odugliga.

Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?