Rubriceringen "snatteri" finns inte längre

FRÅGA
Förstår inte "snatteri" allt du tar utan att betala är stöld. Varför " nästan" tillåta stöld ?
SVAR

Jag kan meddela dig att sedan 2017 så finns inte brottet "snatteri" längre. Innan 2017 så gällde stöld och snatteri, men nu är det i stället stöld och ringa stöld brotten rubriceras.

8 kap. 1 Brottsbalken = Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år .

8 kap. 2 Brottsbalken = Är brott som avses i 8 kap. 1 Brottsbalken med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.

Som vi kan utläsa ur bestämmelserna så är skillnaden mellan stöld och ringa stöld framför allt värdet av det som har stulits, men även andra omständigheter såsom hur stölden har utförts.

Hoppas du förstår det lite bättre nu.

Gott nytt år!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (566)
2020-02-16 Har man rätt till hittelön?
2020-02-13 Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?
2020-02-10 Jag har blivit kallad till förhör för snatter, vad kan jag förvänta mig? har butiksbiträde envarsgripande?
2020-02-10 Påföljd vid stöld/ringa stöld

Alla besvarade frågor (77309)