Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

2021-11-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag blev nyligen arresterad av polisen medans jag stod och rökte en joint för att någon hade ringt in att jag stod och rökte på. Polisen sökte igenom mig och hittade en påse med 5 gram hash, 1 gram MDMA och 3 burkar elvanse med kanske 40 30mg piller och 20 60mg piller. Dom hittade även en kniv som var i min innerficka som låg i en pappersförpackning som var inuti en plastpåse, jag var under tron att det var lagligt att ha kniven på sig så länge den var i förpackningen för det var det som jag blev tillsagd av den som jag köpte den av men polisen informera mig att det var fel och jag fick grovt brott mot knivlagen för det... En av poliserna lyckades få mitt vanliga brott mot knivlagen att bli grovt genom att mäta bladet som var runt 7cm och hon tyckte personligen att den var stor nog för att det skulle bli grovt. Hon pratade innan detta med centralen och ville att det skulle vara grovt för att jag var påverkad när jag hade den och när dom nekade det så fortsatte hon gagga om att jag hade den nära till hands för att göra sitt ytterst bästa att få högre straff, hon höll också på så för att få mitt narkotikabrott till normalgraden fast det funkade inte. Kniven har sågtänder vilket täcker 2-3cm av bladet och kanske 0.5cm av bladet är platt och inte vässat alls. Jag är 15 och undrar vad följden av detta kan bli? Och om jag kan överklaga det grova brottet mot knivlagen? Jag blir lite arg över hur poliser försöker få så högt straff som möjligt och hon var inte trevlig alls. Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har blivit misstänkt för grovt brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott, dels för innehav, dels för bruk, och du undrar nu vad detta kan leda till och om du kan överklaga detta.

Är ditt knivinnehav olagligt?

Knivar får inte innehas på allmänna platser (1§ knivlagen). Den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot detta, döms till böter eller fängelse högst sex månader, och om brottet är grovt, för fängelse i högst ett år (4§ knivlagen). Innehavet är inte olagligt om det ingår i utrustning för ens yrke, eller om det med hänsyn till föremålets art, innehavets behov och övriga omständigheter är befogat. Men om det är en springstillet får den inte alls innehas av personer under 21 år.

Det som oftast faller utanför det straffbelagda området är när man medhar kniv under friluftssituationer, jakt, slöjd, hantverkare, picknik på allmän plats med matknivar, eller om kniven är väldigt liten, morakniv och liknande beroende på sammanhanget. Det ges även exempel i förarbetena att om man har kniven inslagen som en present, kan det också anses befogat, eller på allmänna kommunikationsmedel, om resan tar en till och från ett sammanhang där det varit befogat att ha kniv, ex. på resan hem från affären där man köpte kniven. Annars kan kniv i fordon och på vägen till fisketurer också anses befogat (NJA 2016:30).

Sammantaget vägs alltså knivens storlek, syfte och sammanhanget där man har den, mot intresset av att avvärja allvarliga brott mot liv och hälsa och otrygghet på allmänna platser. Om du haft kniven i försvarssyfte, är detta sällan befogat. Om du i stället haft den inslagen, så som present, eller bara tar med sig den från affären, skulle det kunna vara befogat. Man kan alltså inte säga, att bara för att man har kniven i en förpackning, så är det befogat, utan det beror på ditt syfte och sammanhanget du haft kniven i.

Det som väger in vid bedömningen om brottet är att anses som grovt, är bland annat om föremålet varit av särskild farlig art, eller om det förelegat fara för att den faktiskt skulle användas vid brott mot liv och hälsa. Här tittar man alltså dels på storleken, dels på vad ditt syfte med att ha den på dig var. Det kan också beaktas en sådan omständighet att man varit berusad eller narkotikapåverkad vid tillfället. Det brukar också diskuteras huruvida den varit lättillgänglig för att eventuellt brukas i våldssituationer. Utifrån uppgifterna du lämnar, har jag svårt att se att gärningen skulle utgöra ett grovt brott. Kniven är inte särskilt stor, och den förvaras inte särskilt lättillgängligt om den ligger i en förpackning, och inte heller speciellt dolt. Det är dock en helhetsbedömning som ska göras mot samtliga omständigheter, och då väger förvisso ditt berusade tillstånd in.

Narkotikabrotten

Att bruka narkotika rubriceras nästan uteslutande så som ringa narkotikabrott (2§ narkotikastrafflagen). Vad avser innehavet arbetar polis och åklagare vanligen utifrån en tabell, beroende på hur koncentrerat substanserna är. Det är alltså svårt för mig att säga vad dessa innehav kommer innebära, men det är sannolikt ringa brott det med, utifrån mängderna du beskriver. Det i synnerhet vanligaste påföljden för ringa narkotikabrott i form av innehav, är också dagsböter. Huvudsakligen ska man inte dömas både för eget bruk och innehav, om det du brukat kan antas komma från ett parti av det du har på dig. Då ska du bara dömas för innehavet, då detta så att säga konsumerar bruket.

Vad blir straffet?

Utgångspunkten vid straffmätningen är att man först kollar straffvärdet för en vuxen person, vilket för dessa gärningar sannolikt ligger på ett antal dagsböter. Eftersom du är ungdom får du viss så kallad ungdomsreduktion (29 kap. 7§ brottsbalken). Är man 15 år brukar man få 1/5 av vad en vuxen person skulle få.

Om du skulle dömas för det grövre knivinnehavet, ligger detta på några få månaders fängelse, men med ungdomsreduktionen kommer du sannolikt även här ned på bötesnivå. Som alternativ till böter för ungdomar finns dock vissa ungdomspåföljder, så som ungdomstjänst och ungdomsvård. Som utgångspunkt ska man istället för böter välja just ungdomstjänst, så jag skulle säga at om du skulle dömas för brotten är det inte helt osannolikt att du får ungdomstjänst (32 kap. 2§ brottsbalken).

Kan du överklaga?

Man kan inte överklaga polisens eller åklagarens beslut att inleda förundersökning eller rubricering av brottsmisstanken. Du kan i stället välja att bestrida brottet på den rubriceringen. Du kan då begära prövning i tingsrätten av detta och då kan du där lägga fram din sida av historien, och även argumentera för varför gärningen inte ska bedömas som grov. Då du är under 18 år avgörs dessa brott oftast genom huvudförhandling i tingsrätten, men du har alltid rätt till det om du begär det i vilket fall som helst. Du kan även begära att företrädas av en offentlig försvarare, som tingsrätten som huvudregel i princip alltid förordnar när man är under 18 år. Denna begäran gör du lättast till polisen, och då kan du även önska en specifik eller om du väljer att låta tingsrätten välja en åt dig. Försvararen kan företräda dig både genom förundersökningen och vid tingsrätten. Om man döms i tingsrätten händer det dock att man kan bli betalningsansvarig för försvararkostnaderna, men om man är ung och inte har någon nämnvärd större inkomst, så får man sällan betala detta utan då betalar staten denna kostnad.

Sammanfattning och råd

Min sammantagna bedömning är att det nog är svårt att rubricera ditt knivinnehav som grovt, utifrån omständigheterna du angivit. Storleken är inte av något nämnvärt, men det som skulle kunna få upp rubriceringen är just att du varit påverkad under innehavet. Men det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, och enbart den omständigheten skulle jag säga, inte räcker för en grov rubricering, utan det krävs vidare att du haft den kanske på en folktät plats, nära tillgänglig, och med ett icke befogat syfte. Men det är domstolen som gör denna bedömning i slutändan. Vidare skulle du kunna dömas för ringa narkotikabrott, beroende på var på tabellen man hamnar med speciellt tabletterna. Den sammanlagda påföljden, på grund av din ungdom, skulle sannolikt hamna på bötesnivå, och skulle då även sannolikt innebära en ungdomstjänst för dig i stället, alternativt en ungdomsvård om knivbrottet bedöms som grovt och du kan misstänkas ha ett missbruksproblem. Slutligen kan du inte överklaga deras beslut, men jag rekommenderar dig att begära en försvarare som kan hjälpa dig i din inställning, och att föra din talan i domstolen. Gränsen mellan grovt och normalgradigt knivbrott är inte satt i sten, och det finns utrymme för argumentation där. Vad gäller narkotikabrotten är de väldigt schabloniserade och därför finns det inte lika stort utrymme för argumentation där.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Tveka inte på att återkomma till oss om du har fler frågor eller behöver ytterligare vägledning!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98564)