Rötter täpper igen avlopp - vems ansvar?

2019-10-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har en fastighet vars tomtgräns löper längs en trottoar. Utanför trottoaren, på vägen ca 1,5 meter från vår tomtgräns ligger en kommunal brunn. Vi har problem med att rötter täpper igen vårt avlopp. Nä rar vi gått ned i brunnen med kamera, och det visar sig att från brunnen fram till vår hus/källarvägg saknas det rör (relativt nya rör ligger från vårt avlopp till va 20 cm ut från vår vägg). Där rör saknas frodas rötter såklart från kommunens träd. Min fråga: är det kommunen eller vi som ansvarar för att rör kommer på plats där det idag saknas, dvs på kommunens mark?Hälsn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket ansvar har kommunen för avloppsrör?

I lag om allmänna vattentjänster (LAV) regleras kommunens ansvar för vattentjänster och avloppssystem. Kommunen har en skyldighet att anordna vattentjänster och avlopp om det med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang för en viss bebyggelse, se 6 § LAV. Detta ska kommunen göra genom att bestämma inom vilket område detta behövs och snarast tillgodose behovet, se 6 § LAV. Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen sköter sina skyldigheter att tillgodose vattentjänster och avloppssystem se 51 § LAV. Länsstyrelsen kan alltså bestämma att kommunen ska fullgöra sina skyldigheter om de inte gjort det, se 51 § LAV.

Vem ansvarar för rötterna och avsaknaden av rör?

I en fastighet ska det finnas en förbindelsepunkt som är den punkt där era ledningar kopplas samman med kommunens ledningar. Förbindelsepunkten ska finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering, se 12 § LAV. Om det är kommunen som är ansvarig för ert avloppssystem så är de också skyldiga att ordna avloppsrör från er förbindelsepunkt, se 13 § LAV. En förbindelsepunkt brukar ligga ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen, men detta kan variera. För att ta reda på var er förbindelsepunkt ligger kan ni kolla på en karta över fastigheten, där förbindelsepunkten ska vara angiven. Om det är kommunen som är ansvariga för ert avloppssystem kan ni höra av er till de för att ta reda på hur långt utanför er fastighetsgräns som förbindelsepunkten ligger.

Den som är ansvarig för ledningssträckorna är också den som är skyldig att bekosta eller åtgärda problem som uppkommer där. Förutsatt att problemen med rören ligger på kommunens sida av förbindelsepunkten är det också de som är ansvariga för att åtgärda problemen. Det mesta tyder alltså på att kommunen åtminstone delvis är ansvariga för dessa problem, eftersom brunnen ligger 1,5m utanför er fastighetsgräns.

Vad bör ni göra nu?

Min rekommendation är att ni i första hand hör av er till kommunen och förklarar problemet. Förklara att ni har problem med rötter och avsaknad av avloppsrör som ligger på kommunens sida av förbindelsepunkten och att ni kräver att problemen åtgärdas. Förutsatt att problemen faktiskt ligger på kommunens sida av förbindelsepunkten kommer de förhoppningsvis hjälpa er att åtgärda problemen.

Skulle det vara så att kommunen trots detta vägrar hjälpa er kan ni överväga att ta ärendet till domstol. I sådana fall rekommenderar jag er starkt att först redogöra med en jurist som kan se över hur goda möjligheter ni har att vinna en process mot kommunen. Innan detta blir aktuellt bör ni dock, som ovan nämnt, höra av er till kommunen och kräva att de hjälper er att åtgärda problemet. Om ni behöver hjälp att framställa era krav till kommunen, eller behöver hjälp av en jurist som kan kolla närmare på ert ärende kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta. Om detta är något ni är intresserade av kan ni höra av er till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om ni skulle ha övriga frågor eller funderingar kan ni också höra av er till mig där.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82647)