FrågaSKATTERÄTTAvdrag30/01/2019

ROT-avdrag när arbetet utförts av närstående

Hej! Min man och jag har anlitat ett byggaktiebolag för att renovera delar av vårt hus byggt 1987. Aktiebolagets ägare och enda utövare är vår son. Det är svårt att som ensam snickare få flyt i verksamheten. Istället för att anlita sonen vid sidan om har vi anlitat hans aktiebolag. Vi har inget emot att betala skatt och han har en familj att försörja och vill ha företaget ska gå bra. Nu vill inte Skatteverket gå med på ROT-avdrag eftersom vi är släkt. Hur kan vi vara släkt med ett aktiebolag? Lagen kom ju till för att främja sysselsättningen. När jag försöker hitta lagtexten hittar jag bara om hushållsnära tjänster. Kan ni hjälpa mig att hitta var detta står i lagen och om ni tycker Skatteverket har rätt!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om skattereduktion för hushållsnära tjänster finns i inkomstskattelagen 67 kap. 12-19 §. Enligt 13 a § så räknas bland annat reparationer, underhåll, samt om- och tillbyggnader som hushållsnära tjänster. Ett hinder mot att begära skattereduktion är dock 15 § andra stycket. Där stadgas det att om en fysisk person utför hushållsarbetet så får inte den personen eller någon närstående till denne begära skattereduktion avseende det utförda arbetet. Det lagen tar sikte på är alltså inte vilken part man har slutit avtal med utan vilken person som rent faktiskt utför arbetet.

I er situation är jag därför rädd att skatteverket nog har rätt. Anledningen till att man inte får begära ROT för tjänster utförda av närstående är att lagstiftaren var rädd att detta skulle ge för stora möjligheter för folk att få skattereduktion baserat på oriktiga påståenden. Ett inte helt orimligt argument i och för sig men det är givetvis snopet när det drabbar personer som er som inte har något oärligt uppsåt. Jag hoppas svaret ändå har varit till nytta.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000