ROT-avdrag när arbetet utförts av närstående

2019-01-30 i Avdrag
FRÅGA
Hej! Min man och jag har anlitat ett byggaktiebolag för att renovera delar av vårt hus byggt 1987. Aktiebolagets ägare och enda utövare är vår son. Det är svårt att som ensam snickare få flyt i verksamheten. Istället för att anlita sonen vid sidan om har vi anlitat hans aktiebolag. Vi har inget emot att betala skatt och han har en familj att försörja och vill ha företaget ska gå bra. Nu vill inte Skatteverket gå med på ROT-avdrag eftersom vi är släkt. Hur kan vi vara släkt med ett aktiebolag? Lagen kom ju till för att främja sysselsättningen. När jag försöker hitta lagtexten hittar jag bara om hushållsnära tjänster. Kan ni hjälpa mig att hitta var detta står i lagen och om ni tycker Skatteverket har rätt!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om skattereduktion för hushållsnära tjänster finns i inkomstskattelagen 67 kap. 12-19 §. Enligt 13 a § så räknas bland annat reparationer, underhåll, samt om- och tillbyggnader som hushållsnära tjänster. Ett hinder mot att begära skattereduktion är dock 15 § andra stycket. Där stadgas det att om en fysisk person utför hushållsarbetet så får inte den personen eller någon närstående till denne begära skattereduktion avseende det utförda arbetet. Det lagen tar sikte på är alltså inte vilken part man har slutit avtal med utan vilken person som rent faktiskt utför arbetet.

I er situation är jag därför rädd att skatteverket nog har rätt. Anledningen till att man inte får begära ROT för tjänster utförda av närstående är att lagstiftaren var rädd att detta skulle ge för stora möjligheter för folk att få skattereduktion baserat på oriktiga påståenden. Ett inte helt orimligt argument i och för sig men det är givetvis snopet när det drabbar personer som er som inte har något oärligt uppsåt. Jag hoppas svaret ändå har varit till nytta.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (84)
2019-05-11 Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?
2019-04-29 Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?
2019-04-26 Kan jag skriva dubbel bosättning i deklarationen och ska det vara kostnader för den gamla eller nya bostaden?
2019-04-01 Möjlighet till avdragsrätt för dubbelt boende

Alla besvarade frågor (69302)