FrågaSKATTERÄTTAvdrag30/12/2016

Rot-avdrag, icke ägare.

Vi har borrat bergvärme, vi sa till konsulten som vi anlitade att vi inte äger huset ännu utan att min sambos föräldrar gör det, men att vi ska betala fakturan. Med den faktan så skrev han det ändå på min sambo och drog rot-avdrag på honom, vi betalade fakturan, och nu säger han att skatteverket säger ifrån efter som att vi inte äger fastigheten, och att vi ska betala honom 21,000kr för rot-avdraget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller rot-avdraget är situationen följande: Frågan regleras i inkomstskattelagen (i det följande IL). Jag förstår från din fråga att arbetet har utförts i ett hus. I så fall gäller enligt IL 67 kap. 13a§ att det är ägaren

(och några andra personer som likställas med ägaren, närmare bestämt

a) den som innehar fastighet med fideikommissrätt eller i annat fall utan vederlag besitter fastighet på grund av testamentariskt förordnande;

b) den som innehar fastighet med åborätt, tomträtt eller vattenfallsrätt samt den som annars innehar fastighet med ständig eller ärftlig besittningsrätt;

c) innehavare av skogsområde som blivit av staten upplåtet till kanalbolag eller till kommun eller annan menighet;

d) innehavare av publikt boställe eller på lön anslagen jord;

e) juridisk person, som förvaltar samfällighet och som enligt 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är skattskyldig för samfällighetens inkomster; samt) nyttjanderättshavare till täktmark som avses i 2 kap. 4 §, om nyttjanderätten har förvärvats mot engångsvederlag.

Ovanstående regleras i fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5§)

som måste begära skattereduktionen. Jag antar att skatteverket kan ha resonerat att det, eftersom det är ni som betalat fakturan, också är ni som begär skattereduktionen, vilket ni inte är berättigade till enligt lagen. Följaktligen har de nekat att betala beloppet till konsulten, vilket innebär att ni måste betala istället.

Ett förslag skulle kunna vara att konsulten, om det är möjligt för honom att på något sätt "annulera" fakturan, skulle kunna utfärda en ny faktura till ägarna, alternativt korrigera namnet på den befintliga fakturan så att det ska vara ägarna som begär skattereduktionen. I sammanhanget är det viktigt att misstaget kommuniceras till skatteverket, så att de ska kontrollera transaktionens lagenlighet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios ApostolouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000