Rösträtt för medlemmar i en bostadsrättsförening

2020-12-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vi bor i en bostadsrätt. Det finns totalt 4 bostadsrätter. Ett gift par äger 3 av dom och vi en.I BRF stadgar står: om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en (1) röst.Nu påstår de att tillsammans äger de 2 bostadsrätter och en äger han själv ensam. Nu menar han att:-han har 1 röst till bostadsrätten han äger själv-tillsammans med frun 1 röst för dom andra två bostadsrätter.-vi en röst Detta skulle innebära att vi har inget att säga i BRF mötena. De röstar bort oss! Är detta möjligt? Vi flyttade in här i januari i år och haft 2 styrelse möten (mars och september) där de så att de ägde 3 bostadsrätter tillsammans!Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns övriga regleringar i er förenings stadgar som säger annat gällande medlemmarnas rösträtt.


Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt så har de gemensamt endast rätt till en röst, om inte annat framgår i föreningens stadgar (9 kap. 14 § första punkten Bostadsrättslagen). Detta kompletterar principen om att varje medlem har rätt till en röst, det vill säga en röst per medlem och inte en röst per bostadsrätt. Principen framgår av 6 kap. 3 § första stycket Lagen om ekonomiska föreningar.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1165)
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna
2021-03-31 Är det en "störning" att det låter när det regnar?

Alla besvarade frågor (91133)