Röstantal för ansvarsfrihet

2016-05-03 i Bolag
FRÅGA
Hur många röster behövs för att inte bevilja ansvarsfrihet för en styrelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att frågan bara utgår från en styrelse och inte till vilken sammanslutning (företag/förening) styrelsen hör så jag kommer att basera svaret på aktiebolagslagen (se lagen här) (förkortas ABL).

Enligt 7 kap 11 § punkt 3 ABL ska det beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen på bolagsstämman/årstämman. Enligt 7 kap 40 § 1 stycket ABL blir beslutet det som företräds av mer än hälften av de avgivna rösterna. Detta innebär alltså att om fler än hälften av de som röstar röstar emot ansvarsfrihet så beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet. Tvärtom blir det om mer än hälften röstar för ansvarsfrihet, då beviljas styrelsen ansvarsfrihet.

En parantes om styrelsen skulle få ansvarsfrihet är att om en minoritet som äger minst 10 % av aktierna i bolaget röstar emot ansvarsfrihet (styrelsen får då ansvarsfrihet) finns möjlighet att väcka skadeståndstalan till bolaget enligt 29 kap 7 § ABL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92043)