Röra sig inom EU utan pass

2019-07-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Har bokat en resa till lalandia rödby. I resan ingår en 3-timmarsresa till puttgarden. Insåg nyss (försent) att vi behöver pass dit och att en av döttrarnas (14år) pass gick ut i maj. Danmark-Sverige går ju bra med våra pass och personbevis då det är inom norden. Vad kan hända om vi blir stoppade? Kan vi få böter? Kan vi nekas inträde i Danmark och bli kvar i Tyskland? Är inte så orolig för att inte komma in i Tyskland, tänkte mest så det inte blir strul när man ska tillbaka.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det så kallade rörelsedirektivet, som samtliga EU:s medlemsländer är bundna av, reglerar EU-medborgares rätt att röra sig fritt inom EU. Medlemsländerna har som huvudregel ingen rätt att neka en EU-medborgare in- eller utresa, även om man behöver kunna styrka att man är just EU-medborgare genom att uppvisa ett giltigt pass eller nationellt ID-kort. Man har inte nekas inresa om man på annat sätt kan uppvisa att man som EU-medborgare har rätt att röra sig över gränsen (artikel 4–5 rörelsedirektivet). Har någon styrkt att den är EU-medborgare får personen endast nekas inresa om de utgör ett hot mot allmän ordning, säkerhet eller hälsa (artikel 27 rörelsedirektivet).

Rörelsedirektivet hindrar dock inte medlemsländerna från att ha lagstiftning som kräver att utländska medborgare har giltiga identitetshandlingar (artikel 36 rörelsedirektivet). Det kan alltså vara så att dansk eller tysk rätt kräver att ni som svenskar har giltiga identitetshandlingar om ni exempelvis blir stoppade av polis, och att det är sanktionerat med exemplevis böter att inte inneha det. För mig som endast studerat svensk rätt och EU-rätt är det dock olämpligt med uttalanden om tysk eller dansk rätt. Du får dessvärre istället söka dig till någon med en tysk eller dansk juristutbildning för svar på frågor om de ländernas nationella rätt.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll