Rökning i lägenhet och på uteplats

2021-12-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Vår hyresvärd har satt upp rökfri-skyltar och gett muntligt besked. Men vi har aldrig fått skriftligt besked eller besked om ändringar i hyresavtal. I hyresavtalet gäller bara att man inte får röka i trapphus, tvättstuga och hiss. Varje lägenhet har en uteplats på loftgången och då vi flyttade in var rökning inte ett problem. Jag har försökt att prata med dom men dom är inte öppen för dialog
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att ni vill röka i er lägenhet, eller kanske på uteplatsen som tillhör lägenheten.

I lägenheten

Olagligt att röka i hyresrätt?

Det lagstadgade förbudet mot rökning finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, tobakslagen. I 6 kap 4 § undantas bland annat bostäder från förbudet. Det är alltså inte mot lagen att röka i sin hyresrätt.

Rätt till normalt slitage - rökning

Den lag som reglerar hyresavtal är jordabalken (1970:994), JB, mer specifikt 12 kap. Enligt JB 12 kap 24 § har hyresgästen, du, en skyldighet att vårda lägenheten. I det finns dock ett utrymme för normalt slitage. Det förutsätts alltså att en hyresgäst sliter på lägenheten, och så länge slitaget är normalt är det tillåtet. Rätten till normalt slitage är tvingande i och med JB 12 kap 1 § 5 st. 1 normalt slitage anses enligt rättspraxis rökning ingå (se till exempel HovR för Västra Sverige Mål nr T 3061-12). Eftersom det inte står något annat i ert avtal har ni alltså rätt att röka i lägenheten. Det ska påpekas att ni fortfarande förväntas försöka minimera skadorna av rökningen, det bör räcka att inte röka onormalt mycket och att vädra regelbundet.

Ändra hyresvillkoren mot er vilja?

Hyresavtal är svåra att ändra, för att skydda hyresgästen. För att hyresvärden ska kunna ändra ert avtal mot er vilja krävs att ni får ett skriftligt meddelande (JB 12 kap 45 §). Efter det kan hyresvärden gå till hyresnämnden om ni inte samtycker till ändringen, hyresnämnden kan ändra avtalet om den finner det skäligt (JB 12 kap 55 § 8 st). Varken skyltar om rökförbud eller muntligt besked uppfyller kravet på skriftligt meddelande. Därför har hyresvärden ingen rätt att ens inleda processen att ändra era villkor.

Det ska också tilläggas att rättsläget kring avtalat rökförbud inte är helt klart. Vad jag hittar har inte frågan om ett avtal som säger att hyresgästen inte får röka i lägenheten är giltigt prövats. Därför blir det inte heller klart att ett sådant villkor skulle godkännas av hyresnämnden. Jag anser att ett sådant villkor sannolikt inte skulle anses skäligt, eftersom hyreslagstiftningen genomgående har till syfte att skydda hyresgästen från ändrade villkor, och det inte finns praxis som säger att rökningsförbud är tillåtna.

Oavsett om ändringen skulle tillåtas har hyresvärden alltså inte på rätt sätt inlett förfarandet och kan således inte ändra era avtalsvillkor.

På uteplatsen

Röka på uteplatsen?

Eftersom jag inte vet riktigt hur det ser ut i er loftgång är det svårt att ge ett definitivt svar på om ni får röka där eller inte. Om den är inomhus får ni inte det (tobakslagen 6 kap 2 § 3 p). Det ligger också nära till hands att anta att det stör grannarna. Ni som hyresgäster har en skyldighet att se till att ni inte stör grannarna eller påverkar deras hälsa (JB 12 kap 25 §). Därför skulle jag göra bedömningen att om er loftgång är utomhus men vid andras lägenhetsdörr, är det sannolikt inte tillåtet att röka där. Om grannarna tillåter er att röka där är det dock okej.

Slutsats

Ni får sannolikt inte röka på er uteplats, om den ligger i en loftgång med dörrar nära varandra. I er lägenhet får ni röka och hyresvärden har inte inlett sitt ärende om avtalsändring på rätt sätt.

Vad ni kan göra

Om hyresvärden fortsätter insistera på att ni inte får röka föreslår jag att ni kontaktar en jurist via info@lawline.se för vidare hjälp. Detsamma gäller om ni får ett skriftligt meddelande om villkorsändring av er hyresvärd. Det kan vara en god idé att prata med grannarna och se om de tycker att det är okej att ni röker utomhus, om de tillåter det är det okej.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?