Röka inomhus - uppsägning av hyresavtal

2015-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, det är så här i mars sa jag till min inneboende att om han fortsätter röka inne så får han flytta ut, i början på maj gjorde han det igen. Så jag sa att jag ville ha ut han i slutet på månaden efter lite tjafs fick han till slutet av juni på sig, och nu kommer han och säger att han har rätt till att bo kvar till slutet av augusti? Vad gäller här?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline,

Gällande uthyrning av privatbostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad (se här). Om ingenting särskilt avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst gäller en uppsägningstid om 3 månader (3 § st 3). Det faktum att din hyresgäst röker inomhus borde inte föranleda någon annan bedömning. I vanliga hyresförhållanden har rökning inomhus i praxis inte ansetts vara grund för vräkning. Troligt är att detsamma gäller för det fall då hyresrätten utgör en en del av en egen bostad. Oavsett om grund för vräkning föreligger eller inte så krävs det av dig som hyresvärd att du skriftligen varnar hyresgästen innan vräkning kan komma till stånd.

Enligt uppsägningstiden om 3 månader har din hyresgäst rätt att bo kvar i lägenheten till slutet på augusti/början på september och det är tveksamt om rökandet kan ligga till grund för en lagenlig vräkning. Mitt råd till dig är därför att så fort som möjligt saga upp hyreskontraktet så att uppsägningstiden börjar löpa. Du bör inte försöka dig på någon omedelbart vräkning. Hyresgäster har ett starkt skydd av lagen och de har ofta möjlighet att få hjälp med denna typ av ärenden av hyresnämnden.

Vänligen

Sara Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1677)
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?
2020-06-30 Hyresrätt och ägande av villa samtidigt

Alla besvarade frågor (81771)