Röka en joint

2020-02-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Tjenare.Stog precis ute och rökte lite gräs och så kommer piketen förbi, så ser jag dom och kastar jointen och tar sönder den med foten. Jag erkände till allt eftersom dem såg, så dem tog in mig på pisseprov och de visade negativt. Jag är lite chockad. Hur fungerar det, jag har rökt tidigare också men det visade negativt. Vad kan hända, för dem sa att dem ska skicka in det någonstans bla bla.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig. Jag tolkar din fråga som den handlar om ifall du har begått något brott, isåfall vad samt vad bevisläget är.

Vad kan de vara för brott?

Regler om cannabis finns i narkotikastrafflagen(NSL). I den lagen finns regler om all form av innehav av narkotika, samt bruk av narkotika, 1§ NSL. Vad som är narkotika definieras i en bilaga till F 1992:155, 8§ NSL. Som sagt är all form av innehav av narkotika straffbelagt, 1§ 6p NSL. Eftersom de i fallet rör sig om cannabis vilket betraktas som en ganska mild drog samt de är fråga om en joint, som du har brukat själv, d.v.s du har inte haft den för att sälja den vidare så är brottet ringa. 2 § NSL. De avgörande vid en bedömning av om de är ringa är (1) Är de för eget bruk? (2) Vad är de för typ av narkotika, hur allvarlig och vanebildande anses den vara? (3) Hur stor är mängden?

Vad är bevisläget?

Som sagt är de brottsliga innehavet eller bruket av narkotika. Den allmänna bevisbördan är att de är åklagaren som måste ställa det utom rimlig tvivel att du har brukat narkotikan, samt att du gjort det med vilje, 1 kap. 2§ BrB. Ifall de inte har något prov som visar att du har narkotika i kroppen så är bevisläget svårt för åklagaren, även fast vid så ringa brott som detta så kan beviskravet sänkas ifall gärningsmannen erkänner. I detta fallet har dock polisen sett dig krossa jointen, de har alltså bevis för att du har rökt genom vittnesmål. De i sig skulle kunna vara tillräckligt för att anse de ställt utom rimlig tvivel att du har brukat narkotikan.

Påföljd

Påföljden för ett sådant brott är böter som dominerande huvudregel, 2 § NSL. I vart Fall om de inte rörde sig om stora mängder, över 50 g.

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll