FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/04/2017

Röjande av bevisning

17 kap. 11 § brottsbalken15 kap 8 § brottsbalkenHej, är så att jag är åtalad för grov misshandel och då tog polisen min mobiltelefon i beslag.

Eftersom jag hade andra saker på telefonen som inte hade med brottet att göra så skickade jag ett så kallat "wipe command" att telefonen kommer rensas direkt den slås på eller nån försöker ta ut information.

Är detta något jag kan få ytterligare straff för, som förhindrande av utredning eller liknande?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli dömas till bevisförvanskning enligt 15 kap. 8 § brottsbalken krävs det att någon förvanskar eller undanröjer äkta bevis eller åberopar falskt bevis med uppsåt att någon oskyldig ska fällas till ansvar. Gärning som avser en person som gärningsmannen tror vara skyldig faller utanför bestämmelsen. Brottet avser alltså ett brott där gärningsmannen vidtar åtgärd genom röjande av äkta bevis för att fälla en oskyldig person. Detta är inte fallet här.

Vad som däremot skulle kunna vara aktuellt är brottet skyddande av brottslig. Av 17 kap. 11 § brottsbalken framgår att den undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att ett brott uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Detta är dock bara aktuellt om de bevis du utraderade ur telefonen kunnat användas som bevis för ett en annan person än dig själv begått ett brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”