FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/12/2018

Riskerar jag att dömas till fängelse för folkbokföringsbrott?

om man har skrivit sig på olika adresser ofta som man inte bor på i syfte att folk inte ska veta var man egentligen bor, är det stor risk att man får fängelse för det då? tänker att det är ju folkbokföringsbrott. Dock så finns det inget bidragsfusk eller annat ekonomiskt motiv med i bilden utan det handlar endast om att folk inte ska veta var man egentligen bor.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor risken är att dömas till fängelse för folkbokföringsbrott då man är skriven på flera olika adresser man inte bor på. Reglerna om folkbokföring och folkbokföringsbrott hittar du i Folkbokföringslagen (FoL) och regler om straff i Brottsbalken (BrB).

Att ange felaktiga uppgifter till Skatteverket till grund för folkbokföring är numera brottsligt, om åtgärden innebär fara i bevishänseende (42 § FoL). Fara i bevishänseende innebär att det inte är uppenbart att uppgifterna är felaktiga. De ska alltså inte vara sannolikt att de oriktiga uppgifterna upptäcks vid en rutinmässig kontroll. Det ska också finnas en sannolikhet för att uppgifterna används som bevis i något hänseende, vilket ofta är fallet med folkbokföringsuppgifter. Det framstår därmed för mig som att ditt agerande kan bedömas som att du begått folkbokföringsbrott.

Folkbokföringsbrott kan delas in i tre svårighetsgrader

1. Om brottet är ringa döms inte något ansvar ut. Utrymmet för att brottet ska kunna vara ringa är dock väldigt litet, och med tanke på att du medvetet folkbokfört dig på adresser du inte bor på, i syfte att göra det svårt för folk att ta reda på vart du egentligen bor, bör brottet inte kunna bedömas som ringa.

2. För folkbokföringsbrott av normalgraden är straffskalan mellan böter och fängelse i högst sex månader. I de flesta fall är böter ett lämplig straff och fängelse ska sparas till allvarligare fallen.

3. Den allvarligaste formen av folkbokföringsbrott är grovt folkbokföringsbrott, för vilket man kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Brottet kan bedömas som grovt om det görs systematiskt eller i stor omfattning, exempelvis genom att man skaffar sig flera falska identiteter som man försöker folkbokföra eller om man folkbokför utländska personer i Sverige som aldrig haft för avsikt att bosätta sig här.

När kan fängelse bli aktuellt

Eftersom reglerna om folkbokföringsbrott är relativt nya finns det inte så mycket praxis som tydliggör vart gränsen går för när ett brott ska bedömas som grovt, eller en allvarligare form av normalgraden som kan göra att fängelse blir aktuellt. Med tanke på att du folkbokfört dig själv på flera adresser i syfte att vilseleda vart du egentligen bor skulle dock brottet möjligen kunna ses som grovt. Syftet med regleringen är dock ursprungligen att samhället ska ha bättre möjligheter att bekämpa och stoppa personer som ägnar sig åt systematiskt ekonomisk brottslighet mot välfärdsstaten, som exempelvis bidragsfusk, med mera. Eftersom du inte verkar ha något sådant syfte är det mer troligt att brottet bara bedöms vara av normalgraden, där fängelse bara ska dömas ut i allvarliga fall.

Det är dock fler faktorer än endast hur allvarligt brottet är som avgör om fängelse skulle bli aktuellt för dig om du döms. Dina avsikter och motiv kan få betydelse (BrB 29:1 2 st), men även tidigare brottslighet (BrB 29:2). Även om en domstol skulle bedöma att brottet är så pass allvarligt att fängelse blir aktuellt kan du istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn (BrB 27-28 kap).

Sammanfattningsvis och hur du går vidare

Genom att vara skriven på adresser där du inte bor, och detta inte skett av misstag eller oaktsamhet, har du begått folkbokföringsbrott. Eftersom du skriver att du inte har några ekonomiska eller andra kriminella motiv bakom detta är det dock troligt att brottet skulle bedömas vara av normalgraden om du skulle dömas. Straffskalan för folkbokföringsbrott av normalgraden sträcker sig från böter upp till sex månaders fängelse, vilket innebär att det endast i allvarligare fall blir aktuellt med fängelse som påföljd. Det är dock även andra faktorer som kan spela in i vilket straff en domstol bedömer vara lämpligt för just dig. Istället för fängelse kan också villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.

Eftersom det numera är brottsligt att vara skriven på falska adresser rekommenderar jag dig givetvis att försöka hitta en annan lösning på ditt problem. Om det är så att du behöver skyddade uppgifter kan du ansöka om detta hos Skatteverket. Mer information om vad det innebär och hur du går tillväga hittar du här. Du kan även vända dig till Socialtjänsten i din kommun om du behöver hjälp och stöd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare