Riskerar en granne som överklagar ett beviljat bygglovsbeslut att bli stämd och skadeståndsskyldig för att ha försenat ett bygge?

2018-09-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
En god vän till mig blev hotad av sin granne med stämning för att hen överklagade ett bygglov som en granne fått (trots att de lämnat in en remiss där hen motsatte sig byggnation) Kan man verkligen bli stämd för detta och då underförstått kunna bli skadeståndsskyldig för att ha försenat ett bygge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för överklagande av bygglov finns i plan- och bygglagen (PBL) och förvaltningslagen.

Byggnadsnämndens beslut om bygglov överklagas till länsstyrelsen (13 kapitlet 3 § PBL).

Vem har rätt att överklaga ett bygglovsbeslut?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (se 13 kap 8 § PBL som hänvisar till 42 § förvaltningslagen). En granne till den som har sökt bygglov kan ha klagorätt under förutsättning att denne anses berörd. Denna bedömning görs av länsstyrelsen när överklagandet kommer in men jag utgår i det följande från att din vän har klagorätt.

Kan den som överklagar ett bygglovsbeslut bli stämd för att ha försenat ett bygge?

Klagorätten finns till för att ge berörda en möjlighet att få exempelvis ett bygglovsbeslut prövat i en högre instans. Din vän har inte gjort något olagligt eller något felaktigt när hen överklagat beslutet utan har endast utnyttjat sin lagstadgade rätt att få ett myndighetsbeslut prövat i en högre instans. Detta är en del av bygglovsprocessen och något som en bygglovssökande får räkna med.

Svaret är alltså nej. Din vän riskerar inte att bli stämd.

Kan den som överklagar ett bygglovsbeslut bli skadeståndsskyldig för att ha försenat ett bygge?

Den som överklagar ett beslut om bygglov riskerar av samma anledning inte heller att bli skadeståndsskyldig. Svaret på denna fråga är likaså nej. Din vän kommer inte att bli skadeståndsskyldig på grund av att hen överklagat bygglovsbeslutet.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?