Risker med ett riktat arvsavstående?

2016-05-11 i Efterarv
FRÅGA
Hej, min far är svårt sjuk och kommer lämna oss inom kort. Han är omgift, båda har barn från tidigare förhållanden och dom har inga gemensamma barn. Min far och hans fru har önskan om att jag och min bror ska vänta med att ta ut vår arvslott till hans maka avlider. Vad är de eventuella riskerna med detta? Kan hon i enkla drag göra av med hela vårt arv efter pappa? Kan man på något sätt trygga vår del av arvet utan att begära ut arvslotten direkt? Mvh Kristina
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Av intresse i ert fall är främst ÄB 3 kap., vilket du hittar här.

Den vanligaste situationen när efterarvsrätt föreligger är då en efterlevande make erhållit arv enligt ÄB 3 kap. 1 § framför gemensamma bröstarvingar, men kan även uppstå genom ett av särkullbarn riktat arvsavstående enligt ÄB 3 kap. 9 §. Detta skulle därför bli aktuellt i ert fall och innebär att du och din bror därför kommer ha rätt till efterarv efter er far enligt ÄB 3 kap. 2 §. Det innebär för er del att då den efterlevande makan går bort kommer hälften av hennes bo tillfalla dig och din bror (och den andra hälften till makans barn).

I bestämmelsen om efterarv stadgas att den efterlevande maken inte får genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar, dvs. dig och din bror. Den efterlevande makan får således inte testamentera bort den kvotdel ni har rätt till efter er far, men hon har däremot rätt att använda pengarna nästan hur hon vill då hon lever. Detta kallas för att man ärver med fri förfoganderätt.

Om boet minskar i värde mellan makarnas dödsfall drabbar det båda makarnas arvingar lika enligt huvudregeln om efterarvets fördelning. Ett undantag från den regeln är om den efterlevande makan uppenbart missbrukar sin fria förfoganderätt till väsentligt förfång för efterarvingarnas (din och din brors) rätt. I en sådan situation ökar din och din brors andel i boet genom rätt till vederlag.
I lagtexten anges gåva som exempel på vad som kan ses som missbruk av den fria förfoganderätten. Den efterlevande makan har alltså inte rätt att ge bort den del av förmögenheten som du och din bror har rätt till. Att den efterlevande makan däremot skulle leva "slösaktigt" eller bedriva dålig förmögenhetsförvaltning är inte omständigheter som gör att ses som om hon har missbrukat sin fria förfoganderätt.

Tyvärr finns inga tips som garanterat fungerar vad gäller att säkra er rätt till efterarv. Det går inte att exempelvis genom testamente hindra att den efterlevande makan använder upp en hel del av pengarna i livet då hon har full rätt att spendera dem. Om hon däremot skulle förfoga över dem genom att ge bort stora gåvor (exempelvis till sina egna barn) skyddas du och din bror automatiskt av lagen om ni kan påvisa att gåvan har givits utan tillbörlig hänsyn till er samt att gåvan har inneburit en väsentlig minskning av den efterlevande makans egendom (gränsen går omkring 30 % för vad som anses som "väsentlig minskning").

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89875)