Riskbedömning vid ställningstagande i umgängesfråga

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo får inte träffa sina barn av sitt ex, de har gemensamvårdnad, hon har vid flera tillfällen även nekat träff med barnen när de har bestämt träff, hennes anledning är att jag som hans nya sambo är dömd för olagahot och hon känner att barnen far illa om de kommer hem till oss. Han har sökt hjälp via familjerätten men mamman vill inte sammarbeta och nu har min sambo skickat in en stämningsansökan om umgängesavtal till tingsrätten. Min fråga är kan min dom för olagahot vara en anleding till att hans barn inte får komma hem till oss? att tingsrätten kan besluta att barnen far illa hos oss pga min dom?
SVAR

Hej, tack för att att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När rätten beslutar i umgängesfrågan utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av barnets bästa fäster rätten avseende vid om barnet skulle fara illa, en så kallad riskbedömning görs. Att du har en tidigare dom om olaga hot är i sig inte ensamt avgörande för att tingsrätten ska anse att barnen far illa hos er och därför neka din sambo umgänge. Förutsatt att situationen i nuläget är sådan att barnen har en bra och stabil boendemiljö hos er är min uppfattning att domen ensam inte kommer tillmätas en stor betydelse i umgängesfrågan, främst om det rör sig om en dom från längre bak i tiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?