Risk att förlora vårdnaden om man hindrar umgänget med den andra föräldern?

Finns det en lag som säger att mamman kan förlora vårdnaden om hon hindrar umgänget mellan pappa och barn och dessutom pratar illa om pappan och hans nya fru?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Det finns ingen lag som direkt säger att en förälder som hindrar umgänget mellan barnet och den andra föräldern kan förlora vårdnaden om barnet. Vårdnad om barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Vårdnaden kan inte ändras automatiskt, utan det krävs att föräldrarna antingen avtalar om ändring i vårdnaden eller att vårdnadsfrågan prövas i domstol efter att någon av föräldrarna väckt talan (5 eller 6 §§). Vid alla beslut som rör vårdnaden ska barnets bästa vara avgörande, enligt 2a §. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det bland annat fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär att vid en vårdnadstvist är det en viktig faktor för domstolens bedömning av vad som är bäst för barnet om någon av föräldrarna hindrar barnets umgänge med den andra föräldern. Att en mamma pratar illa om pappan och hans nya fru kan anses vara ett sätt att hindra umgänget.

På grund av detta kan bedömningen bli att det är bäst för barnet att pappan i detta fall får vårdnaden om barnet, om han anses vara bättre än mamman på att se till att barnets kontakt med båda föräldrarna upprätthålls. Domstolen tittar på alla omständigheter i det enskilda fallet, så en förutsättning är även att inget annat talar starkare för att det bästa för barnet är att mamman fortsätter ha vårdnaden om barnet.


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000