Risk att förlora vårdnaden om man hindrar umgänget med den andra föräldern?

2015-12-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Finns det en lag som säger att mamman kan förlora vårdnaden om hon hindrar umgänget mellan pappa och barn och dessutom pratar illa om pappan och hans nya fru?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det finns ingen lag som direkt säger att en förälder som hindrar umgänget mellan barnet och den andra föräldern kan förlora vårdnaden om barnet. Vårdnad om barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Vårdnaden kan inte ändras automatiskt, utan det krävs att föräldrarna antingen avtalar om ändring i vårdnaden eller att vårdnadsfrågan prövas i domstol efter att någon av föräldrarna väckt talan (5 eller 6 §§). Vid alla beslut som rör vårdnaden ska barnets bästa vara avgörande, enligt 2a §. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det bland annat fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär att vid en vårdnadstvist är det en viktig faktor för domstolens bedömning av vad som är bäst för barnet om någon av föräldrarna hindrar barnets umgänge med den andra föräldern. Att en mamma pratar illa om pappan och hans nya fru kan anses vara ett sätt att hindra umgänget.

På grund av detta kan bedömningen bli att det är bäst för barnet att pappan i detta fall får vårdnaden om barnet, om han anses vara bättre än mamman på att se till att barnets kontakt med båda föräldrarna upprätthålls. Domstolen tittar på alla omständigheter i det enskilda fallet, så en förutsättning är även att inget annat talar starkare för att det bästa för barnet är att mamman fortsätter ha vårdnaden om barnet.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85158)