Ringa stöld x 2. Vad kan påföljden tänkas bli?

FRÅGA
Hej! Jag är 17 år och blev påtagen för upprepad ringa stöld, första gången var värdet ca 90kr och jag fick prata med polis och åklagare. Straffet blev, Straffvarning eftersom jag aldrig hade gjort det tidigare och verkligen ångrade mig för det jag gjort, att dessutom grupptryck hade en aning roll i det. Alldeles nyligen, ca 4 månader efter det första snatteriet så hände det igen och den här gången för värdet av 18kr. Jag vet verkligen inte vad som flög i mig eftersom jag inte hade några planer på att göra så över huvudtaget och dessutom inte ville det innerst inne. Jag undrar nu vad jag kan få för straff för detta upprepade ringa stöld och om jag borde skaffa mig advokat. är fängelse möjligt? och isåfall hur länge. Svara så detaljerat som möjligt tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag bara säga att jag förstår att det inträffade är väldigt jobbigt för dig och att du är orolig. Du undrar bland annat vilket straff du kan komma att få för det ringa stöld brottet samt om fängelse är en möjlig påföljd. Jag kan redan nu lugna dig med att du med allra allra största sannolikhet inte kommer att dömas till fängelse för brottet.

Borde du be om en advokat?

Eftersom du är under 18 år så har du i regel alltid rätt till en offentlig försvarare (se rättegångsbalken 21 kap, 3a §). Som misstänkt kan du själv föreslå en advokat som du vill ska företräda dig och denna begäran kan framställas till antingen polis, åklagaren eller direkt till domstolen. Domstolen kan även utse en offentlig försvarare till dig om du inte själv har några önskemål. I vart fall råder jag dig till att begära en offentlig försvarare som kan bistå dig i denna process.

Straffvarningen. Vad är det och vad händer nu?

En straffvarning kan utdelas när någon har begått ett enklare brott och inte har hunnit fylla 18 år. Åklagaren beslutar då att inte väcka åtal mot personen i fråga och således utdelas det heller inget straff för brottet. En straffvarning kan dock återkallas om personen i fråga begår ett nytt brott mindre än sex månader efter det att beslutet om straffvarningen har meddelats. Det innebär att åklagaren kan väcka åtal för både det gamla och det nya brottet. Jag vill uppmärksamma dig om att det inte nödvändigtvis behöver vara så att åklagaren väljer att återkalla beslutet om straffvarning och således åtalar dig för bägge brotten. Men om vi ska utgå från det "värsta scenariot" antar vi tills vidare att så är fallet.

Straffskalan för ringa stöld.

Brottet ringa stöld regleras i brottsbalken (BrB) 8 kap, 2 § och ur denna paragraf kan vi utläsa att minimistraffet för brottet är böter och att maximistraffet är fängelse i sex månader. Om du åtalas och döms för de bägge brotten följer det av BrB 29 kap, 7 § att domstolen på grund av din låga ålder får döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

Straffmärningsvärde och påföljd för ringa stöld.

Enligt BrB 30 kap, 3 § ska domstolen i regel döma till en gemensam påföljd när någon döms för flera brott. Även om jag inte känner till samtliga omständigheter i ditt fall så skulle jag säga, med tanke på din ålder, brotten i sig och de låga värden som stölden avsåg, att det är mest troligt att du döms till dagsböter för de två brotten. Enligt BrB 25 kap, 2 § och 6 § kan antalet dagsböter ligga mellan 30 och 200 stycken och varje dagsbot ska fastställas med ett belopp mellan 50 kr till 1000 kr. Exakt hur många dagsböter och till vilket belopp de fastställs beslutas av domstolen. Enligt bötespraxis kan du dock komma att tilldelas cirka 30 dagsböter och med tanke på att det lägsta bötesbeloppet uppgår till 50 kr kan du komma att behöva betala ett bötesbelopp på cirka 1500 kr.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och lycka till!

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82781)