Ringa stöld när jag glömde varan i min ficka?

FRÅGA
Jag blev tagen för ring stöld för två veckor sen. Sanning är att jag glömde vara i min ficka men vakterna tog mig utanför butiken och pris pappret va inte på varan. Då var jag tvungen att erkänna och säga att jag tjuvade varan som kostade 169kr, eftersom en av vakterna sa till mig att jag kommer få straff böter för 12 000kr men om jag erkänner kommer det blir mindre. Faktiskt jag förstod inte polisen eller väktarna de pratar för snabbt( har svårigheter med svenska språket). Nu har jag fått böter 2 200kr som jag ska betala men jag är oskyldig. Kan jag ta tillbaka att jag erkände för att jag förstod inte? Jag undrar nu om det är i mitt bästa intresse att dra tillbaka mitt erkännande (om möjligt?) och börja en rättsprocess. Kommer jag bli ändå lika straffat för att jag glömde varan i min ficka?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begått en brottslig handling genom att du glömt varan i din ficka och sedan lämnat butiken.

Det faktum att du lämnade butiken utan att betala och därmed passerade sista betalningsmöjligheten innebär att du olovligen tog varor som tillhörde butiken, detta är oberoende av att du glömt att du stoppat varan i din ficka. Du har därför orsakat skada för butiken.

Eftersom värdet på varan understiger 1 250 kr är det fråga om ringa stöld och inte stöld, 8 kap. 2 § brottsbalken, NJA 2019 s. 951.

För att dömas till ansvar krävs dock att du hade uppsåt att tillägna dig varan. Det innebär att du haft för avsikt att ta varan och behålla den. Enligt din beskrivning förstår jag det som att du istället glömde varan i din ficka och därmed har du inte agerat med uppsåt och kan inte dömas för ringa stöld.

Detta är dock en bevisfråga och avgörande blir ifall domstolen tror på dig. Det är åklagaren som har att bevisa att du agerat med uppsåt.

Min bedömning är att det faktum att du stoppade varan i din ficka och sedan lämnade butiken kan göra det svårt att motbevisa att uppsåt inte förelegat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93181)