Ringa stöld i stressad situation?

FRÅGA
Hej Jag har blivit åtalad för ringa stöld i en butik.Varornas sammanlagda värde är knappt 400 kr vilket jag har kvitto på då jag senare betalat dem.I stämningen jag fått står det att varorna värde är ungefär 80kr mer vilket är fel.Jag vet inte varför det blivit så eller om det har någon betydelse.Jag har förnekat brott då jag menar att jag inte haft avsikt att själa utan i en stressad situation glömt att betala.Jag har inte tidigare varit straffad.Åklagarens krav är knappt 15000 kr totalt. (Dagsböter).Fråga 1. Är det möjligt att rätten godtar stress som en rimlig förklaring till de ej betalade varorna och friar?2. Bör jag kontakta åklagaren omgående och påpeka att beloppet för varorna inte stämmer eller finns det ingen anledning till det.Kanske skall jag ta upp detta senare vid rättegången?3. Är det rimligt straff att böta 15000 kr för ej betalade varor för 400kr?4. Kanske borde jag betala för att slippa rättegången?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ringa stöld

Ringa stöld döms den till som olovligen tagit något som tillhör någon annan med uppsåt och detta inneburit skada för motparten. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, 8 kap. 2 § brottsbalken.

1. Stress som godtagbar ursäkt som leder till friande?

Att du tagit varorna utan lov och sedan passerat kassan utan att betala har orsakat butiken skada, därmed har du gjort dig skyldig till ringa stöld. Ringa stöld är dock endast brottsligt om man har uppsåt att olovligen ta varorna, alltså att man gör detta avsiktligen. För att det ska anses vara uppsåtligt räcker det faktum att du passerat ut ur butiken och förbi sista betalningsmöjligheten, oberoende av stress. Om det däremot är en olyckshändelse ska du inte dömas till ansvar.

2. Värdet av de stulna varorna stämmer inte

Värdet på de stulna varorna ska enligt nu gällande praxis vara under 1 250 kr för att klassas som ringa stöld. Att reglera beloppet kommer således inte göra någon skillnad för vilket brott som är aktuellt.

Däremot kan det vara av vikt att det faktiskt blir rätt, eftersom en bedömning görs i varje individuellt fall och värdet av de stulna varorna utgör en del i bedömningen kan det vara av vikt att uppmärksamma åklagaren på detta. Detta är i så fall något som du omgående bör uppmärksamma åklagaren på och inte vänta till en eventuell rättegång. Du har dessutom kvittona som underlag för ditt påstående. Huruvida detta faktiskt kommer göra en skillnad i det slutgiltiga dagsbötesbeloppet kan jag inte svara på.

3. Är dagsbötesbeloppet rimligt?

Om man begår brottet ringa stöld blir påföljden nästan uteslutande dagsböter. Dagsböter bestäms utifrån två aspekter, värdet på gärningen (antalet dagsböter) och dina ekonomiska förhållanden (storleken på dagsbötesbeloppet). Dessa två aspekter multipliceras sedan samman till det totala dagsbötesbeloppet.

Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 stycken och beloppet per dag mellan 50-1 000 kr, 25 kap. 2 § brottsbalken. Den vanligaste påföljden vid ringa stöld är 40 dagsböter när värdet på stölden ligger mellan 300-500 kr. Detta är dock endast en uppskattning, det görs en individuell prövning.

Din situation

Det är svårt för mig att avgöra om bötesbeloppet är rimligt eller inte eftersom jag inte vet något om din ekonomiska situation. Jag kan därför inte råda dig i om du bör bestrida strafföreläggandet eller inte utan endast säga ungefär vilket antal dagsböter som brukar utdömas för ringa stöld av ett visst belopp.

4. Betala dagsboten för att slippa rättegång?

Du har rätt till en rättegång, om du känner att bötesbeloppet är orimligt bör du bestrida strafföreläggandet.

Om du väljer att bestrida strafföreläggandet skickas ärendet från åklagaren till tingsrätten.

Väl i tingsrätten, rättegången, kan du berätta din sida av händelsen. Du kan göra gällande att du inte tog varorna medvetet eller berätta för tingsrätten om dina ekonomiska förhållanden om du anser dig ha fått ett för högt bötesbelopp.

I tingsrätten kan du begära en offentlig försvarare som hjälper dig i processen. Men om du sedan blir dömd för brottet kan du behöva betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frias får staten stå för kostnaden.

Slutligen är detta en bedömning som du själv får göra.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (733)
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

Alla besvarade frågor (96466)