Ringa stöld (f.d. "snatteri")

FRÅGA
hej jag har har fått post från Polisen om att jag är misstänkt för ringa stöld & skall då infinna mig på polisstationen.Det handlar om scanning av varor. Jag och min vän var inne i en mataffär för ett år sen, och skulle handla. vi handlade i en och samma korg. Det var en fruktansvärd stressig dag. Vi båda hade tider att passa & ville handla fort för att infinna oss vid våra aktuella platser. Väl vi scanningen då vi ska betala, säger min vän att hon glömt få med en vara. Jag tänker aha, hon har iaf betalat för alla sina varor & jag betalade givetvis för mina körde ned alla varor i en och samma kassa och stämplar ut & väntar på att min vän ska bli klar & komma ut. Jag står precis framför de bemannande kassorna, där min vän står för att handla varan som hon hade glömt. Efter ca 10 min kliver en anställd fram & ber mig att ta fram kvittot för varorna. Jag klart tar fram kvittot och visar upp. & hon säger sen men var är kvittot för resten av varorna. Jag bara men det min väns varor och hon har säkert kvittot & hon står där i kön. Jag kallar på min vän & berättar för henne. Hon blir helt förskräckt & säger direkt men gud det där är ju mina varor, jag har inte betalat för dem än. Jag tror att hon har betalat för dem, men hon glömmer totalt av varorna & säger men jag står i kassan nu, det måste skett något missförstånd. Min avsikt var inte alls att stjäla ngt! Jag är helt oskyldig, det var ett rent misstag. Kan jag bli dömd för ringa stöld? tacksam för fullständigt ärligt svar.
SVAR

Hej!

Rättsläget för ringa stöld

Regler om ringa stöld finner du i 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700). Det anges att om stöld enligt 1 § samma kapitel med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa ska gärningsmannen dömas för ringa stöld. 1 § (stöld) anger det följande. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld. Utifrån dessa kan ett antal rekvisit uppräknas:

(1) Det ska handla om ett olovligt tagande. Vad gäller stöld från mataffärer beror fullbordanspunkten på butikens utformning. Hela varan skall passerat gränsen där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång, kassaspärren -(vilken jämställs med där transportbandet vid kassan slutar). Jag misstänker att detta rekvisit är uppfyllt då du (oavsett din intention) lade in de obetalda varorna i en kasse och står bakom gränsen för de bemannade kassorna, om jag förstår dig rätt.

(2) Saken ska ha tillhört någon annan, i detta fall affären.

(3) Gärningen ska ha inneburit (ekonomisk) skada för affären.

(4) Du ska ha haft särskild uppsåt att tillägna dig stöldgodset, s.k. tillägnelseuppsåt. Innebörden är att du vid tidpunkten för tagandet tänkte använda stöldgodset själv, exempelvis genom att förbruka dem eller att sälja dem vidare. Detta rekvisit är det som, om ditt fall tas upp av åklagare, blir svårt att bevisa.

Det verkar sedermera som att du inte haft uppsåt att faktiskt ta varorna olovligen överhuvudtaget (se 1 kap. 2 § brottsbalken, som är ett generellt krav på uppsåt till varje rekvisit). Av detta följer att din handling inte är brottslig.

Bevisläget - åklagarens bevisbörda

Det är i slutändan åklagaren som har bevisbördan för att brott har begåtts. Utifrån vad jag har förstått verkar det som att sannolikheten att du fälls för ringa stöld är liten, särskilt om allting har spelats in på övervakningskamerorna (exempelvis då du valde att vänta vid affären istället för att gå iväg direkt).

Personligen tycker jag att det låter märkligt att du behövde vänta hela 10 minuter på att din vän skulle handla en enda vara. En rekommendation är att du försöker uppfriska dina minnen inför förhöret. Det som också talar till nackdel för dig är att du lade både dina betalda varor och din väns obetalda varor i en och samma kasse. Det är i vart fall ett misstänksamt beteende, men det är som sagt åklagaren som har bevisbördan.

I brottmål krävs det dessutom ett väldigt högt beviskrav för att fälla någon; det ska "stå utom rimligt tvivel" att du har begått brottet. Enkelt uttryckt måste domstolen vara skottsäker på att brott har skett för att du ska fällas. Det kan också vara så att polisen väljer att lägga ner misstankarna mot dig vid ett tidigare stadium, bara du förklarar din sida på förhöret. Lycka till.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94327)