Ringa stöld av minderårig person

FRÅGA
Om en ungdom på 16 år som tidigare är ostraffad blir tagen av vakt för ringa stöld på 140 kr, hur aktuellt är det med en straffvarning?Skulle denna ungdom kunna åtalas för detta brott? Ungdomen ångrar sig väldigt mycket och erkänner på plats samt berättar hur och varför allting gick till.Skulle ett strafföreläggande samt dagsböter eller åtalsunderlåtelse vara mer passande?Som sagt är personen inte tidigare dömd och är 16 år, samt erkänner allting och beter dig bra.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

I Sverige blir man straffmyndig först vid 15 års ålder, således är denna person ifråga straffmyndig. Personen kan därmed få rättsliga konsekvenser för sitt handlande (1 kap. 6 § Brb).

Brottet ringa stöld har ett straffvärde på böter eller fängelse på 6 månader ( 8 kap. 2 § Brb). Det är högst osannolikt att en yngre person döms till fängelse över huvudtaget. Domstolen får bara döma ut påföljden fängelse till en omyndig person om det föreligger synnerliga skäl för det. I detta fall verkar det inte finnas några synnerliga skäl, som grov hänsynslöshet osv.

När en person under 18 år begår ett brott, är det vanligt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Båda besluten innebär att man inte måste genomgå en rättegång, men att uppgiften kommer finnas med i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren undviker att väcka åtala mot personen, men att man ändå bedömer att personen har gjort sig skyldig till brottet (20 kap. 7 § Brb). Detta betyder även att det inte blir någon rättegång. Ett strafföreläggande kan åklagaren sluta om istället för att väcka åtal, om det rör sig om mindre allvarliga brott.

Straffvarning kan bli aktuellt om någon begår ett enklare brott och är under 18 år, vid en straffvarning väcks det inget åtal men man får en straffvarning istället för påföljd (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man däremot begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya. En straffvarning försvinner efter 3 år ur belastningsregistret.

Alla dessa begrepp; åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och straffvarning är alla liknande och kan vara svåra att hålla isär. Det är svårt för mig att bedöma exakt hur denna situation kommer bedömas. Det kommer däremot inte röra sig om någon allvarlig påföljd för ett lindrigt brott som ringa stöld på ett lågt värde samt när det är en 16 årig person som har begått brottet. Men åtal kommer antagligen inte väckas, och straffvarning skulle mycket väl kunna bli aktuellt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97679)