Ringa stöld

FRÅGA
Hej. Jag är 15 år gammal och har begått "ringa stöld" som har värde på 25kr. Jag har även erkänt vad jag har gjort och varit ärligt. Nu undrar jag vilka påföljder jag kommer få. T.ex som om jag får böter eller prick??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet ringa stöld finns i 8 kap. 2 § Brottsbalken(BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder, vilket innebär att du kan dömas till straff eftersom du är 15 år gammal, se 1 kap. 6 § BrB.

I Sverige försöker man så långt som möjligt undvika fängelse och det finns därför en presumtion mot detta, se 30 kap. 4 § BrB. Eftersom det i ditt fall rör ett så lågt belopp kommer det med största sannolikhet utdömas böter.

När det gäller dagsböterna så ska dessa bestämmas till ett antal där minst är 30st och högst antal är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet av brottet som begåtts. När antalet dagsböter har bestämts ska storleken på dessa bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. När beloppet ska bedömas görs en helhetsbild utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den enskildes ekonomiska situation. Finns det skäl kan även det beloppet jämkas, se 25 kap. 2 § BrB. Vad bötesbeloppet kommer hamna på i ditt fall går inte att svara på. I ditt fall kommer troligen något av de lägre dagsbotsstraffen utdömas.

En åklagare kan underlåta att väcka åtal under förutsättning att det står klart att du har begått brottet (du har erkänt brottet), brottet är lindrigt och inget enskilt eller allmänt intresse åsidosätts 20 kap 7 § Rättegångsbalken.

Eftersom att du är under 18 år och förmodligen ostraffad kan åklagaren även beslut om straffvarning. Detta innebär att inget kommer hända denna gång men om brott begås i framtiden kan man bli straffad för båda brotten man begått. När man exempelvis begått ett mindre allvarligt brott som i ditt fall att ha stulit något av mindre värde kan straffvarning bli aktuellt.

När man blir dömd för brott kommer man även hamna i polisens belastningsregister. Efter en viss tid kommer uppgifterna om detta att gallras bort ut registret.

Sammanfattningsvis kommer detta förmodligen leda till böter alternativt straffvarning eller åtalsunderlåtelse. Bedömningen beror på omständigheterna i fallet.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (631)
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?
2020-08-31 Ringa stöld och tvångsomhändertagande av dag

Alla besvarade frågor (84174)