Ringa narkotikabrott. Söka jobb efter brott.

Han blev inte dömd 5010 Ringa narkotikabrott Vad är det och hur länge är de registrerade i polisens register. För att söka jobb. Bara att ha lite tramadol i blodet.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Tolkning av fråga och omständigheter

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ringa narkotikabrott är och hur länge det är är registrerat i polisens register. Jag kan inte tyda om personen du pratar om hade eller inte hade tramadol i blodet. Däremot kan jag berätta hur länge det finns i ditt register för att söka jobb.

Vad är ringa narkotikabrott?

Narkotikabrott döms den som olovligen:

överlåter narkotika,framställer narkotika som är avsedd för missbruk,förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, ellerinnehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

Personen du pratar om har tramadol i blodet och har därmed brukat narkotika. Detta har skett olovligen om personen inte har fått det utskrivet av en läkare (1§ NSL). Din fråga rör sig om ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott är dem brotten där mängden, sortens narkotika och omständigheterna i övrigt är av mindre allvarlig art. Straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader (2§ NSL). Ringa narkotikabrott avser framförallt om man använder det i eget bruk eller att man har det för eget bruk (RH 2006:3). Om en person har lite tramadol i blodet bör det avse ringa narkotikabrott

Hur länge är man registrerad i polisens register så det påverkar att få jobb?

Vad är belastningsregistret och hur påverkar det?

Polisen har ett så kallat belastningsregister (1§ Lag (1998:620) om belastningsregister) där det finns uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3§ 1p Lag (1998:620) om belastningsregister). Det vill säga om du fått en påföjjd för brott av tramadolet så kommer det finnas registrerat i belastningsregisteret. Dessa register får lämnas ut till vissa personer om det kan påverka deras verksamhet (2§ 2st Lag (1998:620) om belastningsregister), vilket förklaras i stycket nedan.

Vissa arbetsgivare har rätt att ta del av belastningsregistret när du söker jobbet. Detta kan handla om jobb inom skolan, barn med funktionsnedsättningar (med undantag för administrativa krav), inom HVB-hem och för försäkringsdistribution (Polisens hemsida och 9§ Lag (1998:620) om belastningsregister)).

Eftersom det är fria anställningar så får en arbetsgivare (alla jobb) kräva att du visar upp belastningsregistret. Däremot så kan de själva inte begära ut belastningsregistret utan du själv får beställa det. En arbetsgivare får neka dig för att du inte väljer att visa det eller för att du är straffad då detta inte omfattas av diskriminering (1:1 DiskL).

Hur länge är man kvar i belastningsregistret?

För ringa narkotikabrott kan man dömas böter eller fängelse i högst 6 månader (2§ NSL). Fängelse försvinner ur registret efter 10 års tid (17§ 1p Lag (1998:620) om belastningsregister) och böter efter fem års tid (17§ 9p Lag (1998:620) om belastningsregister).

Tips

Listan som jag gjorde ovan med jobb inom skolan etc är sådana som kräver ett fritt belastningsregister. Det finns däremot väldigt många jobb där en arbetsgivare inte begär att man tar med sig belastningsregister. Mitt tips är därför att det är bra att söka många jobb så kommer det säkert lösa sig.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo