Ringa narkotikabrott vid cannabis med låg THC-halt?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag blev tagen med hasch på mig och i systemet, därpå gjorde polisen en husrannsakan och hittade runt 10g hasch och en del cannabis ca 15-25g(vet ej exakt hur mycket). Mestadels av cannabis materialet var redan använt med en vaporizor så THC halten är förmodligen mycket låga, då växtmaterialet är en restprodukt. Kommer den låga THC halten i cannabis materialet minska det potentiella straffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa döms istället för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). I fråga om cannabis krävs vanligtvis att mängden narkotika understiger 80 gram samt att gärningen består i eget bruk eller innehav för eget bruk för att brottet ska kunna klassas som ringa.

Du anger att du har blivit tagen med hasch på dig, i ditt system samt med hasch och cannabis i ditt hem. Du har med andra ord både brukat och innehaft narkotika och uppfyller därmed brottsbeskrivningen för narkotikabrott. Vad gäller mängden narkotika så anger du att ca 25-35 g upptäckts i ditt hem samt att du även burit hasch på dig. Om den sammanlagda mängden inte uppgår till mer än 80 gram och du inte avsett att sälja vidare narkotikan så är det sannolikt att brottet kommer betraktas som ringa narkotikabrott. Att cannabisen som hittats i ditt hem haft en låg THC halt kan vara en omständighet som talar för att brottet är ringa men i regel måste en helhetsbedömning av rätten göras för att ge ett konkret svar på frågan (se NJA 2017 s. 872 p. 21).

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den låga THC halten i cannabisen som hittats i ditt hem kan bidra till att du får ett lägre straff på så vis att brottet som du begått klassas som ringa narkotikabrott. I sådana fall är straffet som sagt böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet däremot inte klassas som ringa, utan som narkotikabrott av normalgraden, är straffet fängelse i högst tre år.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96481)