Ringa narkotikabrott - ofrivilligt drogad

2016-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag drogtestades och det visade sig att jag hade mdma (ecstasy) i blodet. Jag har inte erkänt något. Misstänker att jag blev drogad. Har fått brev hem om att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL), här. För att du ska göra dig skyldig till narkotikabrott krävs att du gjort detta uppsåtligen enligt 1 § 2 st NSL, alltså att du medvetet brukat drogen. Det är Åklagaren som bär bevisbördan för att du olovligen brukat narkotika uppsåtligen.

Beviskravet i brottmål brukar uttryckas som att det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade har begått det aktuella brottet. Det är ett högt beviskrav. Det finns tre olika uppsåtsformer i svensk rätt:
1. avsiktsuppsåt
2. insiktsuppsåt
3. likgiltighetsuppsåt

Om åklagaren inte kan visa att den tilltalade haft avsikt att bruka drogen, kan hen hävda att den tilltalade åtminstone borde ha insett att denne brukat narkotika, dvs. att hen haft insiktsuppsåt. Om inte heller detta går att visa kan det räcka att åklagaren visar att den tilltalade har haft en misstanke om att hen brukat narkotika men varit likgiltig inför detta. Det är således upp till åklagaren att bevisa, utom allt rimligt tvivel, att den tilltalade åtminstone haft en misstanke om att det var narkotika den tilltalade brukat och denne inte sett följden som ett skäl för att avstå från gärningen.

Om du har en alternativ förklaring till hur du fått narkotika i blodet utan att ta det medvetet, är det alltså inte omöjligt att en domstol kan bedöma att din skuld inte är ställd utom allt rimligt tvivel. Den alternativa förklaring ska dock överensstämma med händelseförloppet. Det räcker dock inte att din alternativa förklaring till hur narkotika hamnat i blodet är möjlig, den måste vara trolig för domstolen. Domstolen kommer således göra en bedömning angående hur sannolik din förklaring är.

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader enligt 2 § NSL.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet om det är något mer du undrar över angående detta.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (469)
2020-12-01 Vilket straff kan man få för innehav av bensodiazepiner?
2020-11-30 Är det brottsligt att vara med under ett brott?
2020-11-30 Hur anmäler jag någon för droginnehav?
2020-11-29 Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?

Alla besvarade frågor (86861)