Ringa narkotikabrott och uppsåtskravet

2019-10-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Har blivit ertappad med innehav en tablett narkotikaklassad medicin. Hade fått denna tablett av en nära anhörig för att minska min oro inför en flygresa. Åklagaren menar att jag uppsåtligen innehaft receptbelagt narkotikaklassat läkemedel och vill döma mig för ringa narkotikabrott. Jag undrar dock om det verkligen finns uppsåt i detta fall. Visst är det bevisligen så att jag innehaft denna tablett men jag hade ingen aning om att det var narkotikaklassat. Inte heller den som gav mig tabletten visste det då det inte fanns någon information om detta på varken läkemedelsförpackning eller bipacksedel och inte heller något som den läkare som skrev ut läkemedlet informerat om. Är det då rimligt att jag skulle haft kunskap om att läkemedlet var narkotikaklassat eller är det min informationsplikt att ta reda på det? Eftersom jag fick tabletten av en närstående tycker jag inte att det fanns anledning att ifrågasätta om det var narkotika eller ej. Med uppsåt menas ju att jag "skulle ha insett att det jag gjorde när jag tog emot tabletten var en brottslig handling och att insikten inte hindrade mig från att genomföra brottet." Men i detta fall hade jag ju ingen insikt om att det var en brottslig handling. Kan jag då ändå bli dömd för ringa narkotikabrott? Kan det ställas utom all rimlig tvivel att jag har handlat med uppsåt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar din fråga så vill jag understryka att det i slutändan är en domstol som kommer måsta ta ställning till huruvida du ska dömas till ansvar för ringa narkotikabrott, eller inte.

Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen skett uppsåtligen, till fängelse i högst tre år (1 § p. 6 Narkotikastrafflagen). Lagen definierar narkotika i 8 §. För att du ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för brottet ringa narkotikabrott krävs att du haft uppsåt till rekvisitet "narkotika". I praxis har gärningspersoner ansetts agera uppsåtligen (i förhållande till rekvisitet narkotika) om de varit medvetna om vilken substans som de hanterat (se hovrättens domskäl i NJA 2011 s. 799 samt RH 1997:50). Däremot behöver du inte ha uppsåt till att substansen är narkotikaklassad i lagens mening. Din invändning, att du inte kände till att du hanterat narkotika, kommer därför inte hanteras i själva uppsåtsbedömningen, utan snarare som en invändning om straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § Brottsbalken. Det innebär att du går fri från ansvar endast om ditt handlande varit uppenbart ursäktligt. Jag anser att det inte vore helt osannolikt om du faktiskt gick fri från ansvar med tanke på (1) du fick tabletten av en släkting i god vilja, (2) den skulle brukas under en flygresa, (3) det fanns ingen information på förpackningen eller bipacksedeln samt (4) att läkaren inte informerade om huruvida läkemedlet av narkotikaklassat eller inte. Jag vill dock poängtera att bedömningen som görs i enlighet med 24 kap. 9 § Brottsbalken är väldigt sträng, och det kan mycket väl vara så att domstolen dömer dig till ansvar för ringa narkotikabrott.

Jag rekommenderar dig att, inför domstolen, tala om alla omständigheter som talar för att du inte varit medveten om vilken substans du hanterat samt alla omständigheter som talar för att ditt agerande varit försvarligt. Särskilt den delen om läkaren och bristande information på både förpackningen och bipacksedeln.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (432)
2020-08-07 Indraget körkort om tidigare drogtest visat positivt?
2020-08-05 Narkotikabrott
2020-07-27 0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?
2020-07-26 Fråga om narkotikabrott

Alla besvarade frågor (82728)