Ringa narkotikabrott genom innehav och eget bruk

Hej.

Jag har erkännt att jag innehavt 0,25g amfetamin och kissade positivt vid det tillfälle jag erkännde det andra brottet. Jag är straffad för ett ringa narkotikabrott sen tidigare (marijuana). Vad kan jag nu vänta mig för straff?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Amfetamin är klassat som en narkotikasubstans och att inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika är straffbart enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen, se https://lagen.nu/1968:64. 

Gränsen för ringa narkotikabrott avseende innehav av amfetamin brukar ligga på 4 gram. Ditt innehav på 0.25 g ligger långt under detta och således är det mest troligt att Du döms för ett ringa narkotikabrott. Normalstraffet för detta brott är dagsböter(straffmaximum ligger dock på fängelse i sex månader), se 2 § https://lagen.nu/1968:64. 

Rubriceringen för ringa brott är som huvudregel förbehållen de gärningar som består i innehav(som jag redogjorde för ovan), men även sådana gärningar som består i eget bruk. Till grund för åtal avseende eget bruk ligger allt som oftast blod- eller urinanalys samt egna uppgifter om narkotikakonsumtionen. Narkotikans art blir därmed av mindre intresse då man skall bestämma straffvärde för brottet. 

I normalfallet bestraffas konsumtion av narkotika med dagsböter genom ett strafföreläggande. Hur höga böterna blir är allra främst beroende utav din årsinkomst vid tidpunkten då dagsboten bestämms. Ju högre årsinkomst Du har desto högre blir boten!

Påföljdsbestämningen är beroende av väldigt många faktorer och utifrån de uppgifter Du angett kan jag inte med säkerhet säga vilket straff Du kan komma att få. Dock skall sägas att ett återfall i brott får en betydelse vid den slutliga straffmätningen! I ditt fall rör det sig enbart om bötesbrott och det torde knappast vara aktuellt att utdöma ett fängelsestraff. Påföljderna villkorlig dom samt skyddstillsyn skulle jag säga inte heller är aktuella.

Hoppas Du är nöjd med mina svar!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo