ringa narkotikabrott

En kompis är stämd för ringa narkotikabrott. Innehavet var 0,96 gram cannabisharts. Kompisen erkänner innehavet men inte att bruket av narkotika kommer från den beslagtagna cannabisen.

Beslagsprotokoll finns och analysresultat likaså.

Enligt honom beror det på att innehavet var utblandat med tobak och således en ännu mindre mängd. Men gränsen för ringa narkotikabrott går ju vid 50,0 g. Så är det inte lika bra att ändra sig och erkänna att bruket kommer från den beslagtagna cannabisen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att du vill veta lite mera om hur domstolarna ser på olika mängd narkotika och varför din kompis inte vill ändra sin historia till att det var samma narkotika som hen brukade och innehade.

Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen, som du kan läsa mera om https://lagen.nu/1968:64 .

När man bedömer vad som är ringa narkotikabrott ser man till

-Mängden -Vilken from narkotika det är fråga om -Övriga omständigheter

Det blir helt enkelt en helhetsbedömning av situationen som leder fram till om innehavet/bruket är att bedöma som ringa eller inte. Precis som du är inne på så finns det en del riktlinjer för vilken mängd som är att anses som ringa men det är inte strikt 50 g utan varierar kraftigt mellan olika preparat och varför en person innehar narkotikan. Om man har planer på att överlåta narkotikan är det i princip uteslutet att döma till ringa narkotikabrott.

Efter det att en situation har "klassificerats", alltså vilken grad av ett brott det är fråga om: ringa, normalgraden, grov synnerligen grov, måste man bestämma vilket straff personen ska få. För ringa narkotikabrott varierar detta mellan dagsböter eller fängelse i upp till 6 månader.

Jag antar att din kompis är medveten om att hen nog kommer att åtalas för ringa narkotikabrott men vill få ett lägre straff och därför hen inte vill ändra sin berättelse. Bruk måste inte alltid vara mera allvarligt än innehav, det beror lite på syftet med varför man har det: sälja, droga etc. Eftersom att din kompis är åtalad för ringa narkotika så är det i princip uteslutet att hen skulle använda det till något annat än eget bruk. Därför kan mängden hen tagit var intressant eftersom att berusningsgraden påverkas till stor del av mängden som tagits.

Hoppas att du fick svar på din fundering

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo