Ringa förmögenhetsbrott (snatteri)

FRÅGA
Snattande gäster?Ett värdpar hade gäster som stannade i fyra dagar. Värdparet var gästfria och bjöd på allt ifrån stora frukostar till middag och generöst med dryck. Vid ett tillfälle när värdparet inte befann sig i rummet tar gästerna, utan att fråga, själva fram, förser sig och dricker av en dryck som värdparet inte avsett att bjuda på. Kan detta ohyfs till och med vara en brottslig handling (snatteri)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

För att svara så kortfattat som möjligt så kan det mycket väl som du säger vara snatteri, se 8 kap. 2 § brottsbalken. För att handlingen ska vara brottslig krävs det att paret (1) olovligen tar (2) något som tillhör någon annan (3) med s.k. tillägnelseuppsåt.

(1) Det är alltså grundläggande att tagandet är olovligt. Om det finns en överenskommelse mellan värdparet och gästerna om att gästerna kunde ta drycker som de ville ha kan det inte handla om brott.

(2) Här bör det inte finnas några komplikationer, men det kan även vara så att gästerna redan hade köpt drycken.

(3) Tillägnelseuppsåt innebär att tillgreppet sker med syfte att själva "använda" sig av saken. Eftersom de drack av drycken är detta krav otvivelaktigt uppfyllt.

Det finns även ett krav på att värdparet i ditt fall ska ha lidit ekonomisk skada.

Skillnaden mellan snatteri enligt 8 kap. 2 § och stöld enligt 8 kap. 1 § grundar sig i om det tillgripnas värde var att anses som ringa. Schablonmässigt sätt läggs en gräns på 1000 kr, så om det var en mycket dyr dryck kan det likväl överstiga snatteri och in till stöld.

Jag kan tyvärr utifrån de omständigheter som du givit utöver det jag skrivit inte avgöra om det kan handla om brott eller inte.

Mvh,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94335)