Rimliga priser för juridiska tjänster

FRÅGA
Vi har fått ett testamente (enkelt standard) upprättat, tillägg gjort till ett äktenskapsförord, ett bodelningsvtal samt anmälan om bodelning formulerat. Kostnad 10 000:-. Det handlar om 4 standardformulär där juristen fyllt i våra uppgifter. Inget annat. Det kan inte ha tagit mer än 1 timme. Plus 1 timmes konstulation. Är det en rimlig kostnad?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inte någon lag som reglerar vilken ersättning en jurist har rätt att ta ut.

För advokater kan man kika på Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed som du hittar HÄR. Där finner du under 4.1.1 att arvodet ska vara skäligt. Vidare framgår av 4.1.2 att det vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. På begäran ska skriftlig redogörelse för det utförda arbetet lämnas till klienten (4.1.2).

Jag vill inte uttala mig angående andra juristers arvode. Du kan se våra priser för de aktuella formulären på denna sidan: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Bodelningsavtal: 1 495 kr inklusive moms.

Äktenskapsförord: 995 kr inklusive moms.

Testamente: 1 495 kr inklusive moms.

Vi hjälper gärna till om ni behöver hjälp i framtiden.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (866)
2020-10-31 Boutredningsman strunta i testamente?
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?

Alla besvarade frågor (85689)