"Revanschmisshandel" - nödvärn eller bara misshandel?

FRÅGA
Om jag skallar en person inne på en nattklubb och sedan ser ordningsvakterna det och avvisar oss båda från platsen och senare trots avvisandet kommer den andra tillbaka och misshandlar mig (slag med knutna nävar mot huvudet), kommer det då räknas som självförsvar eller misshandel bara? Personen blev omhändertagen (LOB) på plats då ordningsvakterna grep honom.
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Din fråga berör självförsvar, vilket med en juridisk term beskrivs som nödvärn. Frågan jag kommer besvara är alltså om den andra personens agerande kan ses som nödvärn eller inte.

Nödvärn innebär att man i vissa situationer får använda sig av våld - våldet får dock med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte vara uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § första stycket brottsbalk). Om man blir misshandlad kan man därför t.ex ha rätt att "slå tillbaka" förutsatt att våldet är proportionerligt. För att ha rätt till nödvärn måste dock ett påbörjat eller överhängande brottslig angrepp föreligga mot person eller egendom (24 kap. 1 § andra stycket punkt 1 brottsbalk).

I ditt fall du beskriver är det brottsliga angreppet avslutat. Därför kan inte nödvärn föreligga. Hade du gått fram till personen i den andra situationen hade personen möjligtvis haft rätt att "slå tillbaka" då man eventuellt kunnat se det som att "smockan hängde i luften", men det är inte förenligt med nödvärnsrätten att söka upp någon som misshandlat en och ta revansch.

Den andra personen har därför, när denne utdelat slag med knutna nävar mot huvudet som troligen orsakade dig smärta, utsatt dig för misshandel (3 kap. 5 § brottsbalk) utan att ha rätt till nödvärn.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (150)
2020-04-30 När har man rätt till nödvärn?
2020-04-17 Ingripande i en nödvärnssituation
2020-03-26 Nödvärn vid plånboksstöld
2020-03-23 Ansvar för brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (80312)