Retroaktivt underhållsbidrag

2019-08-27 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad på min dotter på 7 år nu men pappan började betala under håll stöd detta året. Men inte dem senaste 6 åren. Kan man kräva dem pengarna?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om denna föräldern inte har barnet varaktigt boende hos sig. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7:2 föräldrabalk). Föräldrar kan alltså avtala tillsammans om detta. Går det inte att komma överens kan en domstol avgöra frågan istället.

En domstol kan fastställa underhållsbidrag tre år bakåt i tiden från dagen då talan väcktes i domstol (stämningsansökan inkom). Undantag finns om den bidragsskyldige medger en längre tid än 3 år (7:8 föräldrabalk)

Sammanfattningsvis kan ni inte få underhållsbidrag för längre tid än 3 år bakåt i tiden från den dag då talan i domstol väcktes, om inte den bidragsskyldige (din dotters pappa) medger annat (en längre tid än 3 år). Ni kan alltså få bidrag för längre tid än 3 år om du och din dotters pappa kommer överens om det genom ett avtal, eller att han medger det i domstol. Annars är det maximalt 3 års bidrag från att talan väcktes i domstol som gäller.

Vill du ha ytterligare rådgivning, är du välkommen att kontakta Lawlines jurister här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
24Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 18:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1312)
2019-10-21 Vad kan jag göra för att ett domstolsbeslut om boende för mitt barn skall efterföljas av mitt ex?
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

Alla besvarade frågor (73827)