Retroaktivt underhållsbidrag

2019-08-27 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad på min dotter på 7 år nu men pappan började betala under håll stöd detta året. Men inte dem senaste 6 åren. Kan man kräva dem pengarna?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om denna föräldern inte har barnet varaktigt boende hos sig. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7:2 föräldrabalk). Föräldrar kan alltså avtala tillsammans om detta. Går det inte att komma överens kan en domstol avgöra frågan istället.

En domstol kan fastställa underhållsbidrag tre år bakåt i tiden från dagen då talan väcktes i domstol (stämningsansökan inkom). Undantag finns om den bidragsskyldige medger en längre tid än 3 år (7:8 föräldrabalk)

Sammanfattningsvis kan ni inte få underhållsbidrag för längre tid än 3 år bakåt i tiden från den dag då talan i domstol väcktes, om inte den bidragsskyldige (din dotters pappa) medger annat (en längre tid än 3 år). Ni kan alltså få bidrag för längre tid än 3 år om du och din dotters pappa kommer överens om det genom ett avtal, eller att han medger det i domstol. Annars är det maximalt 3 års bidrag från att talan väcktes i domstol som gäller.

Vill du ha ytterligare rådgivning, är du välkommen att kontakta Lawlines jurister här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1375)
2020-01-25 Kan jag flytta med barn trots gemensam vårdnad?
2020-01-25 Vad innebär boende- respektive umgängesförälder?
2020-01-24 Hur bestämmer vi vart vår son ska bo? Får jag flytta utan pappans samtycke?
2020-01-23 Vad händer om barnet visar sig vara mitt efter ett faderskapstest?

Alla besvarade frågor (76518)