Retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § RF omfattar samtyckeslagen

FRÅGA
Gäller samtyckeslagen retroaktivt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sverige har ett grundlagstadgat skydd mot retroaktiv strafflag i 2 kap 10 § regeringsformen vilket innebär att en lag inte får tillämpas på något som skett innan lagen trädde i kraft. Man kan alltså inte bli straffad för något som straffbelagts först efter den tidpunkt då gärningen begicks. Retroaktivitetsförbudet gäller såklart även den nya samtyckeslagen.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (272)
2020-02-19 När började samtyckeslagen gälla?
2020-01-30 Kan man dömas för köp av sexuella tjänster trots medicinsk oförmåga till samlag?
2020-01-29 Våldtäkt efter att gärningsmannen tagit strupgrepp så att målsäganden blivit medvetslös
2020-01-23 Preskriptionstider för våldtäkt mot barn

Alla besvarade frågor (77252)