Retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § RF omfattar samtyckeslagen

Gäller samtyckeslagen retroaktivt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sverige har ett grundlagstadgat skydd mot retroaktiv strafflag i 2 kap 10 § regeringsformen vilket innebär att en lag inte får tillämpas på något som skett innan lagen trädde i kraft. Man kan alltså inte bli straffad för något som straffbelagts först efter den tidpunkt då gärningen begicks. Retroaktivitetsförbudet gäller såklart även den nya samtyckeslagen.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo