Retroaktivitet vid lagtillämpning

2016-11-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en svensk medborgare och min förlovade pojkvän kommer från Libanon. Vi ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning via webbansökan på Migrationsverkets hemsida.Innan vi ansökte om äktenskap uppehållstillstånd läste vi om en ny lag som handlar om skärpta försörjningskrav på både regeringens hemsida och migrationsverkets hemsida. Det skärpta försörjningskravet innebär att den som är svensk medborgare ska kunna försörja sig själv och sin egen partner samt att man har en egen bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Det stod på regeringens och migrationsverkets hemsida att lagen ska trädas i kraft den 20 juli 2016. Webbsidorna om skärpta försörjningskrav:http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/ http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2016-04-19-Lagandringar-som-paverkar-anhoriga-till-asylsokande.html Jag är just nu arbetslös. Min fråga är: kommer den här lagen gälla mig även om jag ansökte den 29 maj 2016 alltså innan 20 juli 2016? Och även om försörjningskravet inte gäller mig som ansökte innan 20 juli kan det ändå påverka till en viss del beslutet om uppehållstillståndet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen du syftar på är Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Ur lagen kan vi läsa att kravet på försörjning och bostad gäller inte dig som

- är barn under 18 år

- är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Detta gäller endast om din familjemedlem är din make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år, och att ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU. Du och din partner ska ha en väl etablerad relation

- har familjemedlemmar som lämnade in en ansökan om uppehållstillstånd den 20 juli 2016 eller tidigare.

Detta framgår även av Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-stanna/Familjeaterforening.html.

Försörjningskravet ska därför enligt Migrationsverkets information inte inverka på bedömningen av beslutet för anhöriginvandringen. Om du vill kan du kontakta Migrationsverket här, för en mer detaljerad genomgång av reglerna.

Hoppas du fått lite klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?