Retroaktiv hyreshöjning

2016-05-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej kan min hyresvärd höja hyran retroaktivt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Regler om hyreshöjning finns i Jordbalken 12 kap, se här

Huvudprincipen är att din hyresvärd inte kan kräva en villkorsändring retroaktivt. Din hyresvärd får alltså som huvudregel inte höja hyran retroaktivt. Detta framgår av 55 d § i den ovan nämnda lagen, se här.

Vill din hyresvärd att hyresvillkoren ska ändras och hyran ska höjas måste denna först skriftligen meddela dig, som hyresgäst, om detta. Detta framgår av JB 12:54 1 st, se här Har du inte mottagit något sådant meddelande från din hyresvärd så har denna ingen rätt att höja hyran över huvud taget. Notera att du är skyldig att svara på ett sådant meddelande om hyreshöjning som du får av din hyresvärd, för om du inte svarar så anses du ha gått med på de ändrade villkoren eller den höja hyran. Detta innebär alltså att om du inte gett besked om att du motsätter dig en hyreshöjning så får den högre hyran börja gälla, dock först efter den dag som i hyresvärdens meddelande angetts som sista dag för dig, som hyresgäst, att motsätta dig hyreshöjningen. En sådan hyreshöjning får alltså inte verkan retroaktivt. Detta framgår av JB 12:54 a 3 st, se här.

Det finns vissa undantag från huvudregeln om att hyran inte får höjas retroaktivt. Ett av dessa undantag är om du och din hyresvärd inte lyckas nå en överenskommelse eller samförståndslösning om hyresvillkoren och beloppet på hyran, och då din hyresvärd vänt sig till hyresnämnden och bett de fatta beslut om hyresvillkoren och hyresbeloppet. Denna möjligheten framgår av 12:54 1 st, se här. Det är nämligen så att om Hyresnämnden avgör era hyresvillkor, så är detta ett beslut som kan ta lite tid för de att fatta och det kan dröja lite tills ni får besked om vad de beslutat. Om Hyresnämnden då fattat ett beslut om att hyran ska höjas så kan det bli fråga om en retroaktiv höjning för den tiden tillbaka som Hyresnämnden haft frågan under diskussion. Ett andra undantag då hyresvärden kan ha rätt att höja hyran retroaktivt är om det finns en framförhandlad hyra mellan dig och din hyresvärd som hyresvärden inte tagit ut.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till i framtiden.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82743)