Restriktioner gällande hur efterlevande make får förfoga över egendom efter den först avlidne maken

2016-08-30 i Efterarv
FRÅGA
Min faster var gift. Hennes make dog. Min faster blev sambo med ny man. Det finns ett testamente som anger att fasters sambos barn ärver efter min faster, inkl. Efter hennes gifta make. Kan detta genomföras?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken ärver makar varandra och i enlighet med detta har kvarlåtenskapen efter din fasters avlidne make tillfallit din faster. Är det så att din fasters man har någon i första eller andra arvsklassen, alltså bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons avkomling, som ska ärva ärver dessa med efterarvsrätt. Efterarvsrätt innebär att den som har bäst arvsrätt vid din fasters död får ut sitt arv efter hennes make först när även din faster har avlidit. Med andra ord får din makes arvingar vänta med att få ut sina arv till dess att även din faster har avlidit. Detta framgår av 3 kap 2 § Ärvdabalken. För att skydda arvingarna till den först avlidne maken ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt. Att din faster ärvt med fri förfoganderätt innebär att det finns vissa begränsningar i vad hon får göra med egendomen. Ett exempel på en sådan restriktion är att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendom som denne ärvt efter den först avlidne maken. Att sådan egendom inte får testamenteras bort framgår även uttryckligen av 3 kap 2 § Ärvdabalken.

Sammanfattningsvis kan sägas att din faster inte får testamentera bort den egendom som hon har ärvt efter sin avlidne make. Finns dock inga arvingar i den första eller andra arvsklassen till din fasters avlidna make borde det däremot vara godtagbart för din faster att förfoga över egendomen så som hon önskar

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84297)