Restaurangs hänvisande av gäster till annan hyresgästs toalett

FRÅGA
En resturang/café med uteplats och vin/ölrättigheter hänvisar gästerna att gå på en toalett, till en lokal, som hyrs av en annan hyresgästen som betalar hyra för sin verksamhet. Är det ok?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns framförallt två frågor som blir aktuella i situationen du beskriver här, nämligen tillåtligheten i att hänvisa gäster till annans toalett, och förenligheten med alkoholtillståndet att gå till en annan lokal.

Det följer redan av hyra som koncept att det är hyresgästen som disponerar över hur den hyrda egendomen används (12 kap 1 § jordabalken). Hyresgästen bestämmer således vilka som ska få nyttja lokalens toalett och inte (det kan förvisso uppstå vissa frågor mellan hyresgästen och dennes hyresvärd rörande användandet av lokalen — se t ex 12 kap 23 § 2 st jordabalken — men sådana frågor ligger utanför din frågeställning och är högst sannolikt inte heller aktuella för hyresgästen i ditt fall), och andra företag och besökare får inte använda toaletten utan lov.

Även om lov finns att använda toaletten, måste det finnas serveringstillstånd på platsen för att få ta med alkohol dit. Serveringstillstånd meddelas för ett visst avgränsat utrymme, och kan endast avse utrymmen som disponeras av tillståndshavaren. Tillstånd kan således inte meddelas för de ytor där toaletterna ligger (8 kap 14 § alkohollagen). Även om gästerna tillåts använda grannhyresgästens toaletter får alltså alkoholen inte tas utanför det område som omfattas av serveringstillståndet.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (234)
2019-12-13 Måste fastighetsbeteckningen framgå av köpeavtalet för att vara giltigt?
2019-12-11 Hur går jag tillväga för att överta en fastighet?
2019-11-30 Vad har jag för rättigheter vid försenat tillträde?
2019-11-30 Är en muntlig överenskommelse bindande vid köp av fast egendom?

Alla besvarade frågor (75542)