Respekträtt för fotografier - får man ändra i ett verk?

2019-03-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Upphovsrättsfråga; om man äger ett gammalt pappersfoto av en kändis får man då manipulera bilden (färgsättning etc) och sälja som konst? Man äger alltså ett gammalt foto på papper (mer än 70 år gammalt) men vet inte vem fotografen är. Följdfråga; gäller samma regler i USA som i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätten är uppdelad i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rättigheten, 2 § upphovsrättslagen, uppstår så fort verket har skapats och skyddet kan vara så länge som 70 år efter det att den som skapat verket har avlidit, men gäller i 50 år vad avser fotografier, 49 a § upphovsrättslagen. Den ideella rätten (3 § upphovsrättslagen) kan liknas vid en moralisk rätt och innebär bland annat att upphovsmannens namn alltid måste anges och att man inte får kränka en upphovsman. Denna rätt är tillskillnad från den ekonomiska rätten i princip "evig". Det innebär i praktiken att om du ska ändra i ett verk såsom du beskriver kan detta kränka upphovsmannens anseende (respekträtten), se ex. NJA 1994 s. 74 där beskärningar hade skett i målningar. I NJA 1979 s. 352 ansåg dock domstolen att ändringar i ett verk var tillåtet, varför rättstillämpningen är lite spretig vad gäller vad som anses kränkande för upphovsmannen. Sammanfattningsvis finns alltså en (evig) ideell rätt som innebär att du inte får ändra i ett verk på ett kränkande sett, men vad som avses som kränkande går inte att svara på på rak arm utan bedömningen sker i det enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (733)
2019-07-18 Rätt att trycka en tröja med annans bild?
2019-07-17 Hur skyddas ett konstnärsnamn?
2019-07-15 Får man citera en film i sin marknadsföring?
2019-07-14 Kan jag använda en upphovsrättsligt skyddad seriefigur?

Alla besvarade frågor (71166)